Zoek op

management

het management zelfst.naamw.Uitspraak:   ['mɛnədʒmənt] 1) mensen die leiding geven aan een bedrijf of organisatie 2) manier waarop een proces of organisatie wordt geleid Voorbeeld:   `watermanagement` © Kernerman Dictionaries. SpellingC...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/management

MANAGEMENT

1) Bedrijfsleiding 2) Beheer 3) Beleid 4) Bestuur 5) Directie 6) Goed beheer 7) Het besturen van een onderneming 8) Leider 9) Leiding 10) Leiding van een organisatie 11) Politiek 12) Staf
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MANAGEMENT/1

Management

Management (Engels leenwoord, mogelijk afgeleid van de latijnse uitdrukking manu agere, `aan de hand leiden`, het Italiaanse maneggiare `mennen` of de oud-Franse term mesnagement-ménagement `de kunst van het dirigeren, leiden`) is het besturen van een onderneming of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Management

management

De leiding van een organisatie die, via het voorbereiden, coördineren en auditen van de personele en materiële middelen, vooraf vastgestelde doelen en doelstellingen tracht te bereiken.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

management

bestuur van een onderneming
Jaar van herkomst: 1970 (Recht voor raap )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

management

bestuur van een onderneming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/management

Management

Leiding geven aan een onderneming. De mensen die leiding geven aan een onderneming.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

management

Het management is de manier waarop een bedrijf geleid wordt om de doelen van het bedrijf te realiseren. Vaak zal management de manier inhouden waarop de werknemers worden aangestuurd. (De term management wordt ook toegepast als synoniem voor de manier waarop iets beheerst wordt, bijvoorbeeld in `bouwmanagement` en `projectmanagement&...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/management.shtml

Management

Een samenstel van activiteiten sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden, waarbij de accenten worden gelegd afhankelijk van de functie en de positie van de manager.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

management

• [bedrijfskunde] de leiding van een organisatie, de verzameling managers. • [bedrijfskunde] de activiteit van het besturen van een organisatie. •[1] bedrijfsleiding, bestuur, directie, leiding •[2] administratie, beheer
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/management

Management

Besturing; leiderschap; het besturen van menselijke activiteiten. Dit omvat planning en 'control' (vooraf en achteraf). Zie `Leiding`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

management

Te gebruiken in algemene zin voor het organiseren, leiden en uitvoeren van de activiteiten van een persoon, groep, organisatie of onderneming en het beheer van de menselijke en materiële hulpmiddelen; belangrijk is vooral het toepassen van richtlijnen in plaats van het formuleren daarvan. Gebruik `bestuur` wanneer het in de eerste plaats gaat ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Management

Onder te verdelen in operationeel (concrete zaken), tactisch (heden en nabije toekomst) en strategisch management (toekomstig beleid, lange termijn).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10613

management

leidinggevende arbeid
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

management

Management is het richting geven aan inspanning (van mensen) en middelen, zodat de vastgestelde doelen van een onderneming kunnen worden bereikt overeenkomstig het aanvaarde beleid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.