Zoek op

beleid

bestuursrecht: geheel van regels en inzichten over de uitvoering van wettelijke taken van een bestuursorgaan. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beleid

beleid

Plan van een bestuur waarin doel en en de manier waarop het doel bereikt kan worden zijn omschreven. Meestal gaat het om een geheel van denkbeelden over het doel waartoe en de wijze waarop er door een bestuur gehandeld moet worden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/beleid

beleid

het beleid zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈlɛit] manier waarop je iets regelt en leidt Voorbeelden:   `een beleid uitstippelen/uitzetten`, `beleid maken`, `provinciaal beleid`, `het beleid uitvoeren`, `het beleid ombuigen`, `kunstbeleid`, `bezuinigingsbeleid`Synoniem...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beleid

Beleid

De maatregelen die een gemeente zich heeft voorgenomen om binnen een afgesproken periode een bepaald doel te bereiken door middel van een afgesproken (oftewel: gebudgetteerde) hoeveelheid geld. Bijvoorbeeld het vervangen van het wegdek van een straat, of het verbeteren van de kennis van de medewerkers van de belastingdienst door middel van een curs...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

beleid

•plan van aanpak voor het oplossen van problemen in de meest ruime zin.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beleid

beleid

Het leiden van een organisatie vanuit de algemeen aanvaarde visie en missie. Beleid expliciteert de keuze van doelstellingen die de organisatie via een strategie implementeert en op haar resultaten evalueert.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Beleid

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] overleg; omzigtigheid; met - te werk gaan; - aan moed paren.
*...LEIDEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik beleidde, heb beleid), besturen.
*...LEIDER, m. (-s),
*...LEIDSTER, v. (-s), bestuurder, -es, ...ster.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

beleid

wijze van handelen
Jaar van herkomst: 1291 (CG I 1, 1563 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Beleid

Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Beleid

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Plannen die een minister heeft voor de samenleving en de manier waarop hij die wil verwezenlijken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Beleid

De manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat. Die bepaalde zaak dat kan je scooter zijn of je schoolloopbaan, maar ook een supermarkt of heel Nederland.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

beleid

De manier waarop belangrijke zaken aangepakt worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

beleid

Regels, denkbeelden, maatregelen en handelswijzen die ervoor zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Beleid

Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

beleid

Def.: het geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beleid

Def.: wijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

beleid

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. (Wikipedia)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

Beleid

Beleid is de systematische wijze van behandeling van een zaak. Een andere betekenis van beleid is overleg en bedachtzaamheid. Een beleid uitstippelen is ervoor zorgen dat er bepaalde voorwaarden en regels zijn waaraan het beleid moet voldoen. Men moet de richting bepalen en de middelen hebben waarmee de organisatiedoelen kunnen worden bereikt. Een ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beleid

beleid

wijze van handelen; overleg (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/beleid

Beleid

Regels, denkbeelden, maatregelen en handelswijzen die ervoor zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.
Gevonden op http://www.inkoopvandaag.nl/inkoopwiki/11-beleid

beleid

de manier waarop je de zaken aanpakt vb: deze school heeft een streng beleid
met beleid iets doen [na goed nadenken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beleid

Beleid

Het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen.
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

beleid

[Nederlands] gedrag om een bepaald doel te bereiken, overleg, tact
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/

beleid

[Maatschappijwetenschappen] het kiezen van doelen en het inzetten van middelen in een te bepalen tijdsvolgorde
Gevonden op https://quizlet.com/12944130/pb-hoofdstuk-1-politiek-staat-en-macht-flash-c
Geen exacte overeenkomst gevonden.