Zoek op

Marktsegmentatie

Het bepalen van groepen mensen die gelijk zijn op één of verschillende manieren. Dit kunnen gedragsmatige, culturele, demografische of andere variabelen zijn. Op deze kleinere delen kan specifiekere marketing worden gericht.
Gevonden op http://www.marketingman.nl/i/definities-marketing-begrippen

Marktsegmentatie

(Vraagsegmentatie). Het aanbieden van meerdere variteiten van een product, uitgaande van de behoeften in verschillende marktsegmenten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marktsegmentatie

1) Analysetechniek: opdelen van markt in naar relevant gezichtspunt homogene groepen afnemers (segmenten).
2) Marketingstrategie: je als aanbieder richten op een of enkele segmenten en je marketinginspanning daarop aanpassen. [De analysetechniek om markten - op basis van een aantal marktsegmentatiecriteria - in te delen in homogene afnemersgroep...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marktsegmentatie

[Management-en-organisatie] Het indelen van de totale markt in deelmarkten
Gevonden op https://quizlet.com/98635083/hoofdstuk-3-management-en-logistiek-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.