Zoek op

model

algemeen: Is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=model

model

tekeningen- of modellenrecht: nieuwe driedimensionale uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=model

model

tekeningen- of modellenrecht: nieuw driedimensionaal uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Een dergelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/model

model

het model zelfst.naamw.Uitspraak:   [moˈdɛl] Verbuigingen:   model|len (meerv.) 1) (klein) voorbeeld van iets nieuws of groots dat nog niet bestaat Voorbeeld:   `een schaalmodel van de stuwdam`model staan voor  (het voorbeeld zijn voor) 2)...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/model

model

Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel van een model is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Model

[Soldatentaal, 1914] volgens voorschrift. Een sergeant die model is: die zeer streng is. Modeldienst doen Hij is model, modelschoenen enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Model

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Model``] 1o. Zie Geschutvervaardiging. 2o. Voorstelling van eenig voorwerp op kleinere schaal. Men gebruikt dikwijls modellen van vuurmonden, affuiten, vestingwerken, schepen, enz. met veel nut bij het theoretisch onderwijs in de militaire wetenschappen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm

model

voorbeeld
Jaar van herkomst: 1573 (Plantijn )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Model

Let op: Spelling van 1858 voorbeeld, voorschrift, eene voorstelling in het klein. Modelleren, in het klein maken. Modelleur, modelmeester
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

model

voorbeeld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/model

model

een vorm met bepaalde kenmerken vb: dit model computer is alweer verouderd Synoniem: patrooniemand die poseert voor een foto of kunstwerk vb: het model moest twee uur lang stilstaanvoorbeeld van iets wat gemaakt moet worden vb: de kunstenaar werkte naar een model van gips Synoniemen: miniatuur patroon
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=model

Model

Een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Voorbeelden zijn de nieuwe vormgeving van verpakkingsmaterialen, meubilair of het model van een auto.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

model

is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste (economische) grootheden. Het voordeel van het werken met modellen is het analytische karakter (simulatie), waarbij men de beperkte geldigheid m.b.t. de actualiteit niet uit het oog mag verliezen. Dit probleem kan worden onde...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

Model

Document dat op driedimensionale wijze geselecteerde elementen van een object of situatie weergeeft.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Model

Het gereedschap dat ons ter beschikking staat om de werkelijkheid te beschrijven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

model

is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, en beschrijft hierdoor slechts de samenhang tussen de belangrijkste (economische) grootheden. Het voordeel van het werken met modellen is het analytische karakter (simulatie), waarbij men de beperkte geldigheid m.b.t. de actualiteit niet uit het oog mag verliezen. Dit probleem kan worden ondervan...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Model

(1) Een in wiskundige symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. Een weergave in wiskundige symbolen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Model

(2) Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het doel van een model is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die begrepen en beheerst kan worden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Model

Een model is een gebruiksartikel in drie-dimensionale vormgeving. Voorbeelden zijn de nieuwe vormgeving van verpakkingsmaterialen, meubilair of het model van een auto.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10164

model

Iets dat dient als ideaal, als voorbeeld om op te volgen of te kopiëren of als bron van inspiratie voor een creatief scheppend persoon.
Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen met betrekking tot het creatieve proces.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

model

Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. Het gaat dan om de uiterlijke vormgeving van twee- of driedimensionale voorwerpen, zoals dessins of meubels en auto's. Belangrijke voorwaarde om voor bescherming in aanraking te komen, is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Wanneer het uiterlijk van het model uits...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10657

model

1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10695

model

mathematische of fysische analogie voor een fysiologisch proces; bv computers zijn als model gebruikt voor verscheidene functies v-h brein.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10745

Model

Een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, waarbij je relaties tussen grootheden eenvoudiger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn. Een model heeft als doel inzicht te verkrijgen in de werkingen van een economisch systeem zonder daarvoor een onoverzichtelijke hoeveelheid data te moeten gebruiken. Een model maakt gebruik van exogene en endog...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10762
Geen exacte overeenkomst gevonden.