Zoek op

boedel

vermogensrecht: 1. het gehele vermogen (bijv. nalatenschap); ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=boedel

boedel

(oneig.) zakenrecht: alle roerende zaken die zich in een (woon)ruimte bevinden, synoniem voor `inboedel`. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=boedel (oneig.)

boedel

insolventierecht: alle bezittingen van de schuldenaar aan het begin van de insolventieprocedure en alles wat na die datum ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/boedel

boedel

vermogensrecht: alle roerende zaken die zich in een (woon)ruimte bevinden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/boedel

boedel

boedel zelfst.naamw. geheel van iemands roerende goederen iemands vermogen, in het bijzonder zijn nalatenschap of de goederen in zijn faillissement (juridisch) Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'boedel' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de s...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/boedel

boedel

Als een natuurlijk persoon of rechtspersoon failliet is verklaard, zal de curator proberen de bezittingen van deze persoon te gelde te maken. De bezittingen worden bij elkaar de boedel genoemd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/boedel

Boedel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), al het bezit; al het roerend goed; de nalatenschap; een - aanvaarden, de nalatenschap aannemen; een - verstooten, weigeren dien te aanvaarden, den sleutel op de kist leggen; een desolate -, die niet aanvaard wordt om de vele schulden waarmede hij bezwaard is; een - redderen, regelen.
~AFSTAND, m...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

boedel

geheel van roerende goederen
Jaar van herkomst: 1282 (CG I 1, 644 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Boedel

Het gehele vermogen van een persoon, dat wil zeggen al zijn activa en passiva.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Boedel

Het gehele vermogen. Niet te verwarren met inboedel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

boedel

bezit, erfenis; spullen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/boedel
Geen exacte overeenkomst gevonden.