Zoek op

Mohammed

Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg gaan. Als de mindere niet naar de meerdere komt, zal de meerdere wel naar de mindere moeten gaan. Deze uitdrukking berust op de legende waarin Mohammed een berg bevolen zou hebben tot hem te komen, wat niet gebeurde.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/mohammed

Mohammed

(570-632) Islamitische profeet. Voor moslims de boodschapper van God. Stichter van de islamitische godsdienst.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/islam/mohammed

Mohammed

(570-632) 'De profeet' van de Islam , ontvanger van de openbaringen van Allah , zoals die vastgelegd zijn in de Koran . Als prediker van de 'onderwerping aan Allah', als gebedsleider, wetgever, rechter en legeraanvoerder werd de voormalige koopman uit Mekka stichter van een wereldgodsdienst.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/mohammed

MOHAMMED

1) Arabische profeet 2) Islamitische profeet 3) Jongensnaam 4) Oosterse naam 5) Stichter van de islam 6) Stichter van een godsdienst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOHAMMED/1

Mohammed

Mohammed is een Arabische jongensnaam. Het betekent `Variant voor Mohammad - oprichter van Islamitische religie. prijzenswaardig; bejubeld.`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Mohammed wordt voornamelijk gebruikt in Moslim landen. Wat zegt men in andere landen? Muhammad (In Moslim ...
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Mohammed

Mohammed

(profeet) (± 570-632) De profeet Mohammed wordt beschouwd als grondlegger van de Islam. Moslims zien hem als profeet die jarenlang openbaringen van God / Allah ontving.
Gevonden op http://historiek.net/mohammed-p-570-632/883

Mohammed

Mohammed (Arabisch: محمد, Moehammad) (Mekka, 569-570-571 - Medina, 8 juni 632) wordt door moslims en bahá`ís beschouwd als profeet en boodschapper van God. Volgens moslims is hij de voltooier van het monotheïstische geloof dat volgens de islam is begonnen met Adam en daarna werd geherintroduceerd door Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Musa (....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed

Mohammed

Spreekwoorden: (1914) Als de berg niet tot Mohammed wil komen, dan moet Mohammed naar den berg gaan.
Men bezigt deze woorden, wanneer iemand niet zeer toeschietelijk is, niet wil toegeven en men zelf dan maar de minste wil zijn. Volgens de legende (die een louter verzinsel is) zou Mohammed een berg bevolen hebben tot hem ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0208.htm

Mohammed

Let op: Spelling van 1858 zie Mahomed
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Mohammed

Profeet van de Islam uit de 7e eeuw na Christus. Hij kende zowel het jodendom als het christendom heel goed. De islam is dan ook de derde monotheïstische godsdienst geworden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Mohammed

Mohammed (Arabisch:ãÍãÏ, Moehammad) wordt beschouwd als de grondlegger van de islam. Voor moslims is hij de laatste profeet. Mohammed werd in het Jaar van de Olifant, 570 of 571 in Mekka (in het huidige Saoedi-Arabië) geboren en stierf in 632 in Medina. Moslims zijn gewoon na het horen van de naam Mohammed sal-allaahoe aleihim wa salaam (`zege...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248

Mohammed

Categorie: Biografien De Arabische koopman (en grondlegger van de Islam) Mohammed (571-632) raakte rond 610 in een religieuze crisis, omdat hij zich niet kon verenigen met het materialisme in zijn omgeving. De engel Gabriël verscheen toen aan hem in visioenen, waardoor hij de overtuiging kreeg dat God hem had geroepen om als afgezant van God de me...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

Mohammed

(Arabisch voor: De Geprezene) Stichter van de Islam, ca. 580-632. Uit een verarmde tak van de machtige Koeraisj-stam. Huwde de rijke weduwe Chadidja. Beleefde in 610 een religieuze crisis, waarin hij visioenen zag van de engel Gabriël. Trad op om zijn medeburgers in Mekka aan te sporen tot bekering van hun materialistische levenswijze en afgoderij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10531

Mohammed

[Godsdienst] stichter Islamitische Godsdienst de vele geprezene brengt openbaring van Allah in de Koran
Gevonden op https://quizlet.com/26388415/godsdienst-terminologie-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.