Zoek op

natrekking

vastgoedrecht: Het recht van ~ maakt de eigenaar van een onroerend of roerend goed automatisch eigenaar van wat dat goed ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=natrekking

natrekking

zakenrecht: eigenaar worden van al hetgeen bestanddeel vormt van het eigendom. Bijv. beplanting op een erf wordt eigendom ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=natrekking

natrekking

zakenrecht: Latijn: eigenaar worden van al hetgeen bestanddeel vormt van het eigendom. Bijv. beplanting op een erf wordt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/natrekking

Natrekking

Natrekking is een juridische term, waarbij een kleinere, op zich zelfstandige zaak, deel gaat uitmaken van een grotere zaak. Dit betekent dat de eigendom van de kleinere zaak teniet gaat. Natrekking moet worden onderscheiden van vermenging en zaaksvorming. Voorbeelden van natrekking zijn: Zoals bij zaaksvorming en vermenging betekent dit dat de ei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natrekking

Natrekking

Natrekking is een term uit het recht waarmee wordt aangegeven dat een zelfstandig onderdeel deel gaat uitmaken van een groter geheel. Indien een persoon een fiets koopt, kan hij worden aangemerkt als eigenaar ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek. Het eigendom op een bepaald goed is het meest omvangrijke recht dat een persoon op een goed...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Natrekking

Natrekking

Natrekking is een eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Een voorbeeld hiervan is beplanting die door derden op een erf wordt aangebracht vervolgens eigendom van de grondeigenaar wordt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Natrekking

Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond dat die door natrekking daarvan eig...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/natrekking/
Geen exacte overeenkomst gevonden.