Zoek op

norm

de norm zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [nɔrm] Verbuigingen:   norm|en (meerv.) 1) manier van doen die geldt als normaal Voorbeelden:   `normen en waarden`, `een norm stellen` 2) precies vastgelegde waarde als referentiepunt Voorbee...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/norm

NORM

1) Algemeen voorschrift 2) Algemene regel 3) Criterium 4) Gedragslijn 5) Gedragsregel 6) Gemiddelde waarde 7) Grondregel 8) Leidraad 9) Maatstaf 10) Orde 11) Regel 12) Richtingwijzer 13) Richtlijn 14) Richtsnoer 15) Schaal 16) Standaard 17) Toeval 18) Verhoudingsmaatstaf 19) Verkorte titel van een boek aan de voet van de eerste bladzijde van ieder ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NORM/1

Norm

Norm is een Engelse jongensnaam. Het betekent `noord Man, Viking`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Norm wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige landen. Het is een verkorte vorm van Norman, gebruikt in Engelstalige landen. Zie ook In Engelstalige landen en in Italië:
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Norm

norm

•stelsel van meestal ongeschreven gedragsregels, gebaseerd op een stelsel van waarden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/norm

norm

Een richtinggevende indicator met een algemeen afgesproken grootheid waarnaar een organisatie zich richt.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Norm

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
~A, v. regel, voorschrift.
~AAL, [bijvoegelijk naamwoord] overeenkomstig het voorschrift, naar den regel; regtlijnig; in normalen (behoorlijken, gewonen) toestand; -school, vormschool (voor onderwijzers).
~ALITEIT, v. behoorlijke toestand, toestand van iets waaraan niets ontbreekt. -, v. de loodli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

norm

richtsnoer
Jaar van herkomst: 1889 (Picarta: titel van L.W.E. Rauwenhoff )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Norm

Let op: Spelling van 1858 norma, Lat., regel, voorschrift; bij de boekdrukkers, de verkorte titel, welken men onder de laatste regels der eerste bladzijde van ieder vel gewoon is te plaatsen. Normaal, naar den reregel, voorschriftmatig; Normaalscholen, modelscholen, heeten de beter ingerigte Duitsche sc...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Norm

Een norm is een gedragsregel. Deze is gekoppeld aan een waarde. Een voorbeeld: bij de waarde ` respect` hoort de norm: ` wees beleefd`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Norm

Nederlandse term voor een de jure standaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334

Norm

Een norm is een stelsel van ideeën dat voorschrijft hoe je je dient te gedragen. Het zijn de `regels` voor sociaal aanvaard gedrag. Normen zijn relatief in de zin dat ze niet in gelijke mate gedeeld worden door de individuen in een samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

norm

Def.: manier van handelen waarnaar een categorie van personen zich kan of moet richten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

norm

Syn.: criterium ; standaard Def.: regel voor de normalisatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Norm

1. Dat wat volgens de afspraak of de meerderheid van de mensen normaal en-of belangrijk gevonden wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

norm

regel, maatstaf, standaard (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/norm

Norm

Concrete richtlijn dat nageleefd moet worden. Etymologie (lat) Norma = winkelhaak, richtsnoer, maatstaf, regel
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/norm.html

norm

waar mensen zich aan moeten houden vb: de norm om te slagen is dat je een 8 moet halen voor deze test
de norm voor fatsoen [waar je je aan moet houden als je fatsoenlijk wilt zijn]
een veiligheidsnorm [veiligheidsregels waar je je aan moet houden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=norm

NORM

Normalize Once, Render Many. Een aanpak op basis van Adobe Acrobat waarbij PostScript-bestanden worden gedistilleerd in PDF met speciaal geconfigureerde instellingen voor commercieel drukwerk met hoge kwaliteit, om een `digitale master` te creëren. De digitale master wordt dan weergegeven op de gewenste resolutie met de lineatuur die overeenstemt ...
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Norm

Een geschreven of ongeschreven gedragsregel. Een richtinggevende indicator met een algemeen afgesproken grootheid waarnaar een organisatie zich richt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Norm

Een Norm is een maatstaf. Een maat om bvb hoeveelheden te meten: meter, liter, uur. Een getal waaraan iets moet voldoen om ergens voor geaccepteerd te worden. Bvb: in een zak cement mag niet meer dan 40 kilo zitten, je moet 21 jaar zijn om die film te mogen zien!
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

norm

[Nederlands] criterium
Gevonden op https://quizlet.com/119865044/nederlands-flash-cards/

norm

[Muziek] een regel die geldig is
Gevonden op https://quizlet.com/78966336/mag-de-muziek-wat-zachter-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.