Zoek op

normaal

normaal bijv.naamw.Uitspraak:   [nɔrˈmal] zoals het vaakst voorkomt, zoals de meeste mensen doen Voorbeelden:   `een espresso, een decafé en een normale koffie`, `Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.`Antoniemen:   vreemd, abnormaal, Synoniem: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/normaal

NORMAAL

1) Achterhoekse band 2) Alledaags 3) Band uit de achterhoek 4) Courant 5) Gangbaar 6) Gebruikelijk 7) Gemeen 8) Gemiddeld 9) Geregeld 10) Gevangeniseten 11) Gewoon 12) Gewoonlijk 13) In de regel 14) Menselijker wijs 15) Naar de regel 16) Natuurlijk 17) Nederlandse popgroep 18) Niet afwijkend 19) Niet afwijkende van het gewone 20) Niet geheimzinnig ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NORMAAL/1

Normaal

==Wetenschap== ===Wiskunde=== ===Scheikunde=== ==Ethiek== ==Popmuziek== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal

Normaal

[eenheid] - De normaal (N) is de eenheid van de verouderde grootheid normaliteit (N). Één normaal komt overeen met één equivalent per liter: 1 N = 1 eq-l. De standaardeenheid van normaliteit is echter de millinormaal, daar één millinormaal overenkomt met één equivalent per kubieke meter: 1 mN = 1 eq-m3 ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_(eenheid)

Normaal

[popgroep] - Normaal is een Nederlandse popgroep die als de grondlegger van de boerenrock wordt gezien. De groep werd begin 1973 door Bennie Jolink (Buizen Beernd) en Jan Manschot (Brekken Jan Schampschot) opgericht. De band begon overigens pas met muziek maken (repeteren) begin 1974, dik een jaar later. De bezetting was (t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_(popgroep)

normaal

•gangbaar, gewoon.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/normaal

normaal

loodlijn - Jaar van herkomst: 1824 (WNT normaal II )
overeenkomstig de regel - Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

normaal

afkorting: N
Een oplossing heeft een concentratie van 1 N als de opgeloste stof in een concentratie van 1 M aanwezig is en eenwaardig is. Is de stof meerwaardig, zodat het meer waterstofatomen kan opnemen of afstaan, dan is de normaliteit van de oplossing gelijk een de molariteit vermenigvuldigd met het aantal protonen dat wordt opgenomen of afg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

normaal

genetisch vrij van een mutant gen; geen drager en geen lijder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Normaal

Met normaal of het langjarig gemiddelde bedoelen meteorologen het weer gemiddeld over dertig jaar. Het klimaat is het karakteristieke weer voor een bepaalde plaats of gebied, bepaald uit het gemiddelde van bijvoorbeeld temperatuur, neerslag, zon en wind, over een groot aantal jaren. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft standaardtijdvak...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/36261/normaal

normaal

wat veel voorkomt of gebruikt wordt vb: 35 graden is geen normale temperatuur
een normaal mens [wie goed bij zijn verstand is]
normaal gesproken.... [gewoonlijk wel, maar nu juist niet]
niet normaal [geestelijk gestoord]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=normaal

Normaal

Normaal is geen normaal woord voor bedrijfseconomen. Normaal is een signaalwoord. Bij elke geroutineerde bedrijfseconoom die een vraagstuk leest en het woord `normaal` tegenkomt, beginnen er belletjes in zijn hoofd te rinkelen. Normaal staat voor `norm` en voor alle manieren waarop er met normen wordt omgegaan. Soms is de norm een indicatie voor wa...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

normaal

[Natuurkunde] een gestippelde lijn die loodrecht op het grensvlak staat.
Gevonden op https://quizlet.com/126358966/natuurkunde-31-en-32-lichtbreking-flash-cards

Normaal

[Levensbeschouwing] Volgens de regels/gewoon
Gevonden op https://quizlet.com/86679225/levensbeschouwing-toets-flash-cards/

Normaal

Nederlandse boerenrockgroep. Opgericht in 1974 door Bennie Jolink (Buizen Beernd) en Jan Manschot (Brekken Jan Schampschot). Normaal was de eerste Nederlandse popband die zong in (Achterhoeks) dialect. Dankzij de band en haar fans is de Nederlandse taal verrijkt met woorden als høken, daldeejen, brekken en angoan (over drank, dames en feestvieren)...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/populaire-muziek/normaal

normaal

denkbeeldige lijn, loodrecht op een (spiegel)oppervlak getekend. De hoek tussen de invallende lichtstraal en de normaal heet de hoek van inval. De hoek tussen de teruggekaatste lichtstraal en de normaal heet de hoek van terugkaatsing.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr

normaal

denkbeeldige lijn, loodrecht op een oppervlak getekend. De hoek tussen de invallende lichtstraal en de normaal heet de hoek van inval. De hoek tussen de gebroken lichtstraal en de normaal heet de hoek van breking.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.