Zoek op

objectief

objectief bijv.naamw.Uitspraak:   [ɔpjɛkˈtif] gebaseerd op feiten en niet op meningen Voorbeeld:   `een objectief oordeel`Antoniem:   subjectief © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'objectief' komt voor in de Woordenlijst Neder...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/objectief

OBJECTIEF

1) Deel van een fototoestel 2) Deel van een microscoop 3) Feitelijk 4) Geslepen glas 5) Lens 6) Lens van een optisch instrument 7) Lenzenstelsel 8) Neutraal 9) Niet subjectief 10) Onbevangen 11) Onbevooroordeeld 12) Onderdeel van een camera 13) Onpartijdig 14) Onpersoonlijk 15) Op feiten berustend 16) Voorwerpelijk 17) Voorwerpglas 18) Waarlijk 19)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBJECTIEF/1

Objectief

[fotografie] - Een fotografisch objectief is het onderdeel van een fotocamera, dat dient om een object op de film of de beeldsensor af te beelden. Het objectief wordt op het te fotograferen object gericht. Het objectief kan uit één lens bestaan (zoals bij de ouderwetse boxcamera`s), maar omvat meestal meerdere lenzen. Sam...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Objectief_(fotografie)

Objectief

[optica] - Een objectief is het onderdeel van een optisch instrument, zoals een fototoestel, een microscoop of een telescoop, dat dient om een object af te beelden. Het objectief wordt op het te bekijken of te fotograferen object gericht. Het ontstane beeld kan op verschillende wijzen verder worden verwerkt. In een camera w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Objectief_(optica)

Objectief

[taalkunde] - De objectief is een subvorm van de accusatief die de rechtstreekse "slachterofferrol" van het lijdend voorwerp uitdrukt en daardoor wordt onderscheiden van de factitief. In bepaalde gevallen kan de objectief ook de functie van datief vervullen. Daarom wordt deze naamval soms ook wel accudatief genoemd. In de v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Objectief_(taalkunde)

objectief

•de lens (of het lenzenstelsel) van een optisch instrument (bijvoorbeeld een microscoop of verrekijker) die zich het dichtst bij het te bekijken voorwerp (`object`) bevindt. •doel, oogmerk. •waarneembaar. •niet beïnvloeden
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/objectief

Objectief

Het deel van een optisch instrument dat als primaire lichtcollector fungeert. Met andere woorden: de hoofdspiegel van een reflector (een spiegeltelescoop) of de voorste lens van een refractor (een lenzenkijker).
Gevonden op http://www.astronova.nl/o.html

Objectief

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Objectief``] Het voorwerpglas van eenen kijker, in tegenstelling tot het oogglas of oculair; zoo spreekt men ook bij de alhidade of het vizierliniaal van objectief en oculair vizier
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

objectief

zich bepalend tot de feiten
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Objectief

Een uit meerdere lenzen bestaand systeem in een optisch toestel. Dit kan bijvoorbeeld een camera, microscoop, röntgenapparaat of een toestel voor oogmetingen zijn.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Objectief

Lens of lenzenstelsel van een optisch instrument, dat het dichtst bij het voorwerp is gelegen
Lens van een camera.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10284

objectief

zonder zich door eigen gevoel of voorkeur te laten beïnvloeden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

objectief

zich bepalend tot de feiten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/objectief

objectief

[Belgisch Nederlands] oogmerk, doel, doelstelling
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Objectief

Engels:Objective waarneembaar
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/o

objectief

lenzenstelsel van een microscoop, fototoestel of verrekijker vb: met een ander objectief kun je deze foto wel maken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=objectief

objectief

wie alleen op de feiten let vb: deze journalist is erg objectief Tegenstelling: subjectief
wat zich beperkt tot de feiten vb: het nieuws over de verkiezingen is objectief weergegeven Tegenstelling: suggestief
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=objectief

Objectief

Een goed marktonderzoek is ten aller tijde objectief en zal nimmer proberen de resultaten te sturen. Subjectiviteit in vraagstelling moet daarom ook vermeden worden. Een voorbeeld van een subjectieve vraag is: u vindt toch ook dat Amerika een té dominante rol heeft in de wereldpolitiek? Subjectiviteit kan ook optreden wanneer antwoordmogelijkheden...
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Objectief

Onbevooroordeeld.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

objectief

[Nederlands] feitelijk
Gevonden op https://quizlet.com/102504803/nederlands-flash-cards/

Objectief

[Natuurkunde] 1) uitgaande van feiten 2) lens aan kant van het voorwerp bij telescoop, microscoop of camera
Gevonden op https://quizlet.com/108123837/natuurkunde-3-flash-cards/

objectief

[Maatschappijwetenschappen] onpartijdig
Gevonden op https://quizlet.com/12903060/mw-inl-hoofdstuk-1-maatschappijwetenschappen-e
Geen exacte overeenkomst gevonden.