Zoek op

Ondernemersrisico

Het begrip ondernemersrisico omvat de risico’s die een persoon of bedrijf met zich meedraagt bij het zelfstandig uitoefenen van een beroep dan wel de bedrijfsvoering, voor zover niet te verzekeren, of voor zover niet verzekerd. Het zijn risico’s die een werknemer in dienstbetrekking vaak niet direct loopt. De zelfstandig ondernemer voert werkz...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemersrisico

Ondernemersrisico

Een in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gehanteerd begrip: het risico dat de zogenaamde primaire verbintenis - de overeengekomen prestatie of levering - alsnog of opnieuw moet worden verricht. De daarmee gepaard gaande kosten zijn niet gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Ondernemersrisico

(1) Een in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gehanteerd begrip: het risico dat de zogenaamde primaire verbintenis - de overeengekomen prestatie of levering - alsnog of opnieuw moet worden verricht. De daarmee gepaard gaande kosten zijn niet gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Ondernemersrisico

(2) Het ondernemersrisico is een risico dat bewust wordt opgeroepen met de bedoeling een positieve uitkomst (winst) te realiseren, maar met de kans op een negatieve uitkomst (verlies). Deze risico's worden ook wel 'speculatief risico' of 'dynamisch risico' genoemd en zijn in het algemeen niet verzekerbaar.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.