Zoek op

onderwijs

het onderwijs zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɔndərwɛɪs] het geven van lessen Voorbeelden:   `basisonderwijs`, `beroepsonderwijs`, `klassikaal onderwijs`, `onderwijs geven` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'onderwijs' komt voor in de Woo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs

onderwijs

•de voorziening van opleidingen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/onderwijs

Onderwijs

Georganiseerde communicatie van niet-incidentele aard met als doel overdracht van kennis, vermeerdering van inzicht en-of aanleren van vaardigheden.Deze definitie is ontleend aan de International Standard Classification of Education (ISCED) van de UNESCO en zo wordt onderwijs ook in de Standaard Onderwijs Indeling 1998 (SOI 1998) omschreven.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=503

Onderwijs

Let op: Spelling van 1914 A. Suriname.: Art. XXIX van het Octroy der West-Indische Compagnie (1682) gaf aan Gouverneur en Raad de bevoegdheid om, op approbatie van Bewindhebberen, te stellen ‘eenige kleijne en modique lasten, tot verval van de noodige kosten van de voorz. respective collegien van Raden ende Regters, mitsgaders tot onderhou...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Onderwijs

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Onderwijs``] Militair O., militaire opleiding. Zie Vorming
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

onderwijs

Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen. Gebruik `opleiden` voor de specifieke activiteiten die betrekking hebben op het doelbewust overdragen van kennis, vaardigheden of sociale normen aan anderen.
...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

onderwijs

Het VN-verdrag (BuPo) erkent de vrijheid geloof uit te dragen in onderwijs. Het VN-verdrag (EcSoCu) erkent het recht van ieder op onderwijs. Het primair onderwijs moet verplicht en kosteloos zijn, het verdere onderwijs moet geleidelijk kosteloos worden gemaakt. Ouders hebben vrije schoolkeuze naar hun eigen overtuiging. Niemand zal het recht op ond...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

onderwijs

het anderen kennis bijbrengen, lesgeven vb: op deze school krijg je onderwijs in technische vakken
hij is bij het onderwijs [hij is leraar]
bijzonder onderwijs [scholen met een bepaald geloof]
hoger onderwijs [onderwijs dat na de middelbare school komt]
lager onderwijs [basisonderwijs]
middelbaar on...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=onderwijs

onderwijs

(algemeen) Meer specifiek: curriculum leren lesgeven onderwijsinstellingen onderwijsomgeving onderwijssysteem scholing Zie ook: onderwijskunde onderwijsrecht onderwijssociologie pedagogiek recht op onderwijs Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/583

Onderwijs

(Politieacademie) onderdeel binnen de Politieacademie, dat bestaat uit de Scholen, de Afdeling Examinering, de Staf Onderwijs, de Staf Bedrijfsvoering en de Staf IPO Gebruikt voor: basispolitieopleiding FAP FBPL Maatwerk Meer specifiek: School voor Gevaar- & Crisisbeheersing School voor Handhaving School voor Hogere Politiekunde School voor ...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9178

Onderwijs

Lager Onderwijs vanaf 1892: Eerste Klasse-scholen, met 5-jarige cursus, voor de Javaanse elite (werd later HIS) vanaf 1892: Tweede Klasse-scholen, niet voor de Javaanse elite 1907: Volksscholen (zie Desa-scholen) 1908 HCS = Hollandsch-Chinese School 1914 HIS = Hollandsch-Indische School, voor de hogere klassen bestemd Middelbaar Onderwijs 1914 MUL....
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.