Zoek op

Openbaring

Laatste bijbelboek, ook wel Apocalyps genoemd (Grieks: apokalypsis = openbaring, onthulling). Het auteurschap van de apostel Johannes wordt betwijfeld. Is een Joods verzetsgeschrift dat in voor ingewijden begrijpelijke geheimtaal troost wil bieden aan de gelovigen die aan vervolgingen blootstaan. 'De draak' zal worden verslagen, 'het lam' zal zegev...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/openbaring

openbaring

de openbaring zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [opəmˈbarɪŋ] Verbuigingen:   openbaring|en (meerv.) verrassende ontdekking Voorbeeld:   `Het was voor haar collega's een openbaring dat zij judokampioene bleek te zijn.` © Kernerman Dictionaries. Spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/openbaring

OPENBARING

1) Apokalyps 2) Bekendmaking 3) Bijbelboek 4) Bijbelboek (n.t.) 5) Boek van het Nieuwe Testament 6) Eyeopener 7) Getuigenis 8) Gnosis 9) Godsspraak 10) Godsverschijning 11) Inzicht 12) Kennisgeving 13) Ontdekking 14) Onthulling 15) Ontsluiering 16) Opening 17) Revalatie 18) Revelatie 19) Theofanie 20) Uiteenzetting 21) Uiting 22) Verkondiging 23) V...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPENBARING/1

Openbaring

[concept] - Openbaring is een (volgens gelovigen religieus) proces waarmee een god zichzelf bekend maakt aan de mensen. Dit proces kan zijn een tekst of een toespraak van een profeet of gebeurtenissen, zoals de uittocht van de Joden uit Egypte, die is beschreven in het bijbelboek Exodus als ook in de Koran. Ook kan het begr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaring_(concept)

Openbaring

Het bekend maken van waarheden die het menselijke verstand kan achterhalen (natuurlijke openbaring) of niet kan achterhalen (bovennatuurlijke openbaring).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Openbaring

De 'waarheden' van de godsdienst vinden hun oorsprong bij God of in de 'hoogste werkelijkheid' en ze worden geuit in boeken, in de prediking van een profeet (godsgezant). Vb: Zarathoestra, Mozes, Jesus,…
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Openbaring

Aan de mens gegeven kennis van het goddelijke; in het bijzonder
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

openbaring

dat wat bekend wordt vb: het was een hele openbaring voor me dat hij het gedaan had
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=openbaring
Geen exacte overeenkomst gevonden.