Zoek op

opzegtermijn

verbintenissenrecht: veelal contractueel bepaalde termijn die in acht moet worden genomen om een duurovereenkomst (bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=opzegtermijn

opzegtermijn

verbintenissenrecht: veelal contractueel bepaalde termijn die in acht moet worden genomen om een duurovereenkomst te ontbinden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opzegtermijn

opzegtermijn

de opzegtermijn zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['ɔpsɛxtɛrmɛin] Verbuigingen:   opzegtermijn|en (meerv.) periode die start bij het opzeggen en eindigt bij de officiële beëindiging van een afspraak Voorbeelden:   `de opzegtermijn voor bedienden`, `een o...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/opzegtermijn

Opzegtermijn

De opzegtermijn is de periode waarin je jouw verzekering kunt stopzetten. Je kunt hierbij denken aan verzekeringen zoals een autoverzekering, een motorverzekering, een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering. De opzegtermijn varieert per verzekeraar, maar gaat wel altijd in na de contractvervaldatum. Er is na de contractvervaldatum dus altij...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/opzegtermijn

Opzegtermijn

Is de termijn die in acht moet worden genomen bij tussentijdse beëindiging of extra aflossing van de hypotheek. Deze opzegtermijn staat omschreven in de hypotheekakte. Aankondigingen van aflossingen dienen vaak schriftelijk te geschieden. Aan he...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Opzegtermijn

De termijn die verzekeraar en verzekeringnemer in acht moeten nemen wanneer zij een verzekeringsovereenkomst willen beëindigen.
Opzegging is altijd mogelijk per contractvervaldatum meestal met een opzegtermijn die kan variëren tussen één en drie maanden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Opzegtermijn

Een hypotheek kan aan het eind van iedere rentevaste periode, bij verkoop, enz. worden opgezegd. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd en is er dus een opzegtermijn. Geldt ook voor verzekeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Opzegtermijn

Aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Opzegtermijn

Termijn die moet verlopen tussen de voor een overeenkomst van verzekering geldende opzegdatum en de datum waarop de verzekering ten gevolge van die opzegging eindigt. Op grond van het bepaalde in art. 7:940 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor overeenkomsten van verzekering die stilzwijgend worden verlengd een opzegtermijn van twee maanden. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Opzegtermijn

Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Opzegtermijn

De minimale periode tussen de opzegging van een contract en de feitelijke beeindiging ervan waarvoor uiterlijk de opzegging door de klant geregeld moet zijn. Voor de liberalisering hadden consumenten nauwelijks of geen opzegtermijn bij hun leverancier, tenzij de consument was overgestapt op groene elektriciteit. Voor zakelijke kleinverbruikers gel....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Opzegtermijn

De opzegtermijn is de termijn die zowel door de werkgever als werknemer in acht moet worden genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat beide partijen in beginsel vrij om ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Opzegtermijn

Opzegtermijn

Een hypotheek kan aan het eind van iedere rentevaste periode worden opgezegd. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd en er is dus een opzegtermijn.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Opzegtermijn

Opzegtermijn

Aan het einde van iedere rentevastperiode, bij verkoop bijvoorbeeld, kan een hypotheek worden opgezegd. Veel financiers stellen dat hierbij een opzegtermijn in acht genomen dient te worden.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/opzegtermijn

Opzegtermijn

In deze periode blijft de verzekering doorlopen. Als de opzegtermijn is afgelopen dan is de verzekering pas daadwerkelijk stop gezet. Gedurende de opzegtermijn kunt u voor een andere verzekering kiezen of de keuze maken dat u niet meer verzekerd wilt zijn.
Gevonden op http://www.gerust.nl/begrippenlijst-verzekeren/

Opzegtermijn

Een hypotheek kan aan het eind van iedere rentevaste periode, bij verkoop, enz. worden opgezegd. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd. Geldt ook voor verzekeringen.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/O

Opzegtermijn

(1) Een hypotheek kan aan het eind van iedere rentevastperiode of bij verkoop worden opgezegd. Er is hierbij sprake van een opzegtermijn. Afhankelijk van de geldverstrekker dient een aflossingsnota 10 werkdagen tot een maand voor de aflosdatum te worden opgevraagd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Opzegtermijn

(2) Termijn die moet verlopen tussen de voor een overeenkomst van verzekering geldende opzegdatum en de datum waarop de verzekering ten gevolge van die opzegging eindigt. Op grond van het bepaalde in art. 7:940 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor overeenkomsten van verzekering die stilzwijgend worden verlengd een opzegtermijn van twee maand...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Opzegtermijn

De termijn die ligt tussen het moment van opzeggen en de feitelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst. De termijn kan voortvloeien uit de wet, uit de individuele arbeidsovereenkomst of uit de CAO en kan pas gaan lopen ná verkrijging van een ontslagvergunning.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

opzegtermijn

[Maatschappijleer] de periode die minimaal is voorgeschreven tussen het opzeggen van een overeenkomst en het einde van de overeenkomst.
Gevonden op https://quizlet.com/118694042/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/

Opzegtermijn

Op het moment dat je een huurwoning moet verlaten krijg je altijd de tijd om een nieuwe woning te zoeken en de huidige woning te verlaten. Dit noemen we een opzegtermijn. Deze periode duurt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Dit moet door de verhuurder schriftelijk per aangetekende brief worden vermeld. Dit wordt in de volksmond ook wel oprott...
Gevonden op https://www.kamersinnederland.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.