Zoek op

Opzegverbod

In een aantal situaties mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen, ook niet na verkregen toestemming van de CWI. Zo geldt er bijvoorbeeld een opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en lidmaatschap van de ondernemingsraad. Wel kan de werkgever in deze situaties de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovere...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077
Geen exacte overeenkomst gevonden.