Zoek op

proeftijd

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: aanvangsperiode van maximaal twee maanden waarbinnen werknemer en werkgever ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=proeftijd

proeftijd

arbeidsrecht: tijdvak gedurende hetwelk kan beoordeeld worden of bepaalde rechtsbetrekkingen na verloop van dat tijdvak ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=proeftijd

proeftijd

strafrecht: door de rechter vastgestelde tijd, na een voorwaardelijke veroordeling, waarin verdachte zich dient te onthouden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=proeftijd

proeftijd

arbeidsrecht: aanvangsperiode van maximaal twee maanden waarbinnen werknemer en werkgever het dienstverband kunnen toetsen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/proeftijd

proeftijd

strafrecht: door de rechter vastgestelde tijd, na een voorwaardelijke veroordeling, waarin verdachte zich dient te onthouden ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/proeftijd

proeftijd

de proeftijd zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈpruftɛit] periode waarin wordt beoordeeld of iets doorgaat Voorbeeld:   `een vaste baan met een proeftijd van een maand` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'proeftijd' komt voor in de Woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/proeftijd

Proeftijd

[hoorspel] - Proeftijd is een hoorspel van Rainer Puchert. Probezeit werd op 28 oktober 1979 door de Süddeutscher Rundfunk uitgezonden. Otto Dijk vertaalde het en de NCRV zond het uit op woensdag 1 september 1982. De regisseur was Ab van Eyk. Het hoorspel duurde 53 minuten. == Rolbezetting == == Inhoud == Een tuinman lijkt...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proeftijd_(hoorspel)

Proeftijd

[strafrecht] - Binnen het strafrecht wordt met proeftijd de periode aangegeven waarin een door de rechter opgelegde voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt gelegd als de veroordeelde opnieuw in de fout gaat, of zich niet aan door de rechter bepaalde voorwaarden houdt. Als de veroordeelde zich binnen die periode dus correct ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proeftijd_(strafrecht)

Proeftijd

Een werkgever kan na het aannemen van een sollicitant een proeftijd hanteren, een periode waarin wordt beoordeeld of de sollicitant van het gewenste niveau is. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel staat het beide...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Proeftijd

proeftijd

werkperiode waarin wordt nagegaan of je geschikt bent voor de baan vb: mijnheer Zandstra heeft in zijn nieuwe baan een proeftijd van 2 maanden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=proeftijd

Proeftijd

In een arbeidscontract (zowel vast als tijdelijk) kunnen werkgever en werknemer in sommige gevallen een proeftijd afspreken. Dat is een soort kennismakingsperiode. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd en moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Bij een tijdelijk contract van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd afgesproken word...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Proeftijd

Een korte periode van maximaal twee maanden. De duur is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In deze periode mogen de werkgever en de werknemer op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder in achtneming van de opzegtermijn of de opzegverboden. Wel is de partij die tot beëindiging overgaat verplicht om de reden schriftelij...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.