Zoek op

opzegverboden

ontslagrecht: verbod aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer te beëindigen tijdens diens ziekte, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=opzegverboden

opzegverboden

ontslagrecht: verbod aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer te beëindigen tijdens diens ziekte, zwangerschap, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opzegverboden

Opzegverboden

De opzegverboden zorgen er voor dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer wordt gerespecteerd gedurende een omstandigheid waar de werknemer weinig invloed op heeft. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de werkza...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Opzegverboden
Geen exacte overeenkomst gevonden.