Zoek op

patent

algemeen: Beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe uitvindingen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=patent

patent

octrooirecht: beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=patent

patent

octrooirecht: beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe uitvindingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/patent

patent

Zie octrooi .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/patent

patent

het patent zelfst.naamw.Uitspraak:   [paˈtɛnt] Verbuigingen:   patent|en (meerv.) officiële erkenning dat je als enige het recht hebt om iets dat je hebt bedacht of gemaakt te verkopen Voorbeeld:   `een patent aanvragen op een uitvinding`Synoniem: &n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/patent

PATENT

1) Akte 2) Alleenrecht 3) Allerbest 4) Best 5) Degelijk 6) Eminent 7) Excellent 8) Fijn 9) Flink 10) Gepatenteerd 11) Gezond 12) Goed 13) Handelsmachtiging 14) Heel goed 15) Heel goed (je ziet er patent uit!) 16) In alle opzichten betrouwbaar 17) Licentie 18) Macht bezittend 19) Machtig 20) Naar behoren 21) Naar de eis 22) Octrooi 23) Octrooi brief...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PATENT/1

Patent

vergunning tot -, bewijs van beroepsuioefening.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

patent

inkwartieringsbevel
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Patent

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), [oudtijds] ) open brief, giftbrief, vrijheidsbrief; (thans) vergunning tot -, bewijs van beroepsuitoefening.
~, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] opperbest.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik patenteerde, heb gepatenteerd), een patent geven, - uitreiken; behoorlijk gepat...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Patent

Nederlandsche handelswoorden uit het Engels (1914): octrooi.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

patent

octrooi - Jaar van herkomst: 1588 (Kil. )
voortreffelijk - Jaar van herkomst: 1840 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

patent

1> verkorting van Rijnpatent. 2> verkorting van Radarpatent. 3> patentje: in Nederlands sprekend België onder meer de naam van het vlaggebewijs. 4> Recht van Patent: zie bij patentrecht
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=p

Patent

Vorm van juridische bescherming van producten of productieprocessen. Zie ook `octrooi`. Is hetzelfde als een octrooi. Het ene woord komt uit het Frans (octrooi) en het andere uit het Latijn (patent).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Patent

Wordt ook wel octrooi genoemd. Het is het exclusieve recht op een uitvinding, waarbij het kan gaan om zowel een product als een proces. Voorwaarde voor het verkrijgen van een octrooi is dat het product of proces moet voldoen aan de criteria nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet een product daar niet aan, dan kan geen octr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Patent

Patent is de niet-officiële naam voor een octrooi. Een octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht tot het exploiteren van een uitvinding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10657

Patent

Zie octrooi. PBC. Pieter Baan Centrum. PD. Plaats delict; in engere zin de plaats waar het delict zich feitelijk heeft afgespeeld. (Bijvoorbeeld: `PD: hoek Amstelstraat-Rembrandtsplein.') In ruimere zin al die plaatsen waar sporen van het misdrijf kunnen worden aangetroffen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Patent

Een patent is de meest gebruikte internationale term voor wat in Nederland een octrooi wordt genoemd. Het is een, door de overheid verleend, tijdelijk alleenrecht op het gebruiken van een techniek. Een patent is twintig jaar geldig en biedt de houder ervan het recht om iedereen binnen die periode te verbieden de gepatenteerde uitvinding toe te pass...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Patent

patent

octrooi (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/patent1

patent

Een octrooi (een oude benaming is patent) is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het anderszins exploiteren van een uitvinding. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen, bijvoorbeeld om het te produceren, in te voeren, te geb...
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/octrooi-pa

Patent

Zie octrooi.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Patent

Octrooibrief waarbij machtiging wordt verleend om met uitsluiting van anderen gedurende zeker tijdsverloop een uitvinding te gebruiken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.