Zoek op

PATOIS

1) Boerenspraak 2) Brabbeltaal 3) Dialect 4) Jargon 5) Landspraak 6) Niet beschaafde taal 7) Platte taal 8) Volkstaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PATOIS/1

Patois

Een patois is een taalvariant die substandaard is, een variant dus die niet aan de normen van de standaardtaal voldoet. De term is ontleend aan het Frans. ==Streek- of volkstaal== Soms heeft het een pejoratieve bijklank van "onbeschaafd", soms klinkt het eerder als gemoedelijk "sappig plaatselijk taaltje". Naar gelang de context kan men spreke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Patois

Patois

[Frankrijk] - Het Franse patois is de lokale taal die gesproken wordt in bepaalde delen van Frankrijk en België, en zich ontwikkeld heeft uit de Germaanse taal en het Latijn. Het patois wijkt echter op een groot aantal punten van de moderne Franse taal af. Het heeft een groot aantal brekingen en klankmutaties, die al in he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Patois_(Frankrijk)

Patois

Let op: Spelling van 1858 Fr., bedorven landspraak, boerentaal
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

patois

volkstaal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/patois
Geen exacte overeenkomst gevonden.