Zoek op

kluut

kluut zelfst.naamw. vogel uit de 'Recurvirostridae' Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'kluut' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 13 definities op EncycloI.) Kluten zijn moerasvogels met een snavel die na...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kluut

KLUUT

1) Dier 2) Kluit 3) Kluitvogel 4) Pluvierachtige vogel 5) Pluviervogel 6) Raan 7) Sabelbek 8) Sluif 9) Snipachtige vogel 10) Soort strandloper 11) Steltloper 12) Steltvogel 13) Vogel 14) Vogelsoort 15) Waadvogel 16) Watervogel met lange poten en kromme snavel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KLUUT/1

kluut

in ondiep water en drassig gebied levende vogel met blauwgrijze steltpoten, een wit verenkleed met een afgelijnde zwarte tekening, en een lange, dunne, bij het uiteinde opvallend omhooggebogen snavel
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/kluut

Kluut

De kluut (Recurvirostra avosetta) is een vogel uit de familie van kluten (Recurvirostridae). == Kenmerken == Overwegend witte verenkleed met scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwgrijze poten maken de Kluut onmiskenbaar. Juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kluut

kluut

steltloper
Jaar van herkomst: 1636 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

kluut

kleine dreg waarmee men het hoekwant opvist
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=klu

Kluut

Kluten zijn moerasvogels met een snavel die naar boven gekromd is. Door deze snavel een klein beetje te openen en met de kop heen en weer te bewegen zeeft de vogel voedsel uit het water van brakke en zoute slikvelden, meren, moerassen en poelen. Kluten eten kleine weekdieren, kreeftjes en wormen. Zo af en toe worden insecten van de grond gepikt. ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000510.ht

kluut

© Martin Kramer
De omhoog gebogen snavel maakt de kluut een goed herkenbare steltloper. Zijn verenkleed is overwegend wit met een kenmerkende zwarte tekening op zijn kop (een `capuchon`), op de rug en vleugels. Ze zoeken hun voedsel in de bovenste laag van de bodem van ondiep water bij voorkeur in het getijdegebied met een maaiende beweging va...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000615.html

Kluut

Wetenschappelijke naam: Recurvirostra avosetta
Aantal broedparen in Nederland: 7000-9000 (1998-2000)
Biotoop: modderige ondiepe moerassen en kwelders
Geluid: Kluut
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000743.html

Kluut

(Recurvirostra avosetta) -Wetenschappelijke naam: - Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 -Nederlandse naam: - Kluut -Vogelgroep:- Steltlopers -Veldkenmerken.- 43 cm. Overwegend witte verenkleed met scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwe po
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&id=148&menuentry=

Kluut

Kluten zijn kenmerkende pioniervogels die leven op de grens van land en zout of brak water. Vooral zilte kreken, schorren, inlagen en zandplaten zijn als broedgebied in trek. De nabijheid van ondiep water en losse, slikkige bodems is een vereiste, daar kluten liefst daarin naar voedsel zoeken. De oogst bestaat uit kleine kreeftachtigen, insekten e....
Gevonden op http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/det

kluut

De omhoog gebogen snavel maakt de kluut een goed herkenbare steltloper. Zijn verenkleed is overwegend wit met een kenmerkende zwarte tekening op zijn kop (een `capuchon`), op de rug en vleugels. Ze zoeken hun voedsel in de bovenste laag van de bodem van ondiep water bij voorkeur in het getijdegebied met een maaiende beweging van hun snavel. (kluut...
Gevonden op http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/
Geen exacte overeenkomst gevonden.