Zoek op

planning

de planning zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈplɛnɪŋ] Verbuigingen:   planning|en (meerv.) tijdschema waarin staat wanneer wat gebeuren moet © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'planning' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal va...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/planning

PLANNING

1) Concept 2) Het opstellen van een werkplan 3) Mise-en-scène 4) Opzet 5) Ordening 6) Plan 7) Regeling 8) Scenario 9) Schema 10) Tijdschema 11) Uitgewerkt plan 12) Voorgenomen werkschema 13) Voorspeld verloop 14) Werkplan 15) Werkschema
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PLANNING/1

planning

Een activiteit die ervoor zorgt dat er één of meer plannen worden gemaakt, zoals capaciteitsplanning.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Planning

Planning heeft zowel betrekking op het proces om tot een plan te komen, op het plan zelf als op de juiste en tijdige uitvoering van het plan. Planning heeft dus verschillende betekenissen, afhankelijk van de context waarbinnen het begrip wordt gebruikt. == Kenmerken == Veel vormen van planning combineren: Verwachtingen kunnen in scenario`s verken....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Planning

Planning

Planning is het invoeren van bijzonderheden danwel uitzonderingen (exceptions) vanuit agents die ingeroosterd moeten worden, denk hierbij aan training, vakantie, langdurig ziek, vergadering etc.
Gevonden op http://www.callcenterwoordenboek.nl/site/content.php?page=1&item=83

Planning

een beredeneerd en concreet overzicht maken van gewenste doelstellingen en beschikbare middelen, alsmede een tijdsorde voor verwezenlijking (klassiek: periode van 5 jaar).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

planning

overzicht van wat er gedaan moet worden vb: hoe is de planning voor deze week? Synoniem: schema
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=planning

Planning

(1) Het vaststellen van de stappen die je na elkaar moet zetten. Planning is een algemene term en kan op van alles betrekking hebben. Bij het oplossen van vraagstukken zijn er twee soorten planning mogelijk: planning van de berekening en planning van het denkproces. Bij de planning van de berekening gaat het om het vaststellen van het oplossingspad...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Planning

(2) Plannen is nu beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wat ze wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat systematisch beslissen, rekening houdend met voor de ondernem...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Planning

(3) Plannen is nu beslissen wat in de toekomst moet worden gedaan. Het is vooruitzien, anticiperen op de toekomst. Planning is om een tweetal redenen noodzakelijk voor de onderneming: 1) de omgeving van de onderneming is dermate ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig dat systematisch beslissen nodig is;
2) in de onderneming moeten verschill...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Planning

[Literatuur] Een gedetailleerd tijdsschema, waarin staat wanneer bepaalde onderzoeksactiviteiten zijn gepland, hoe lang ze gaan duren en door wie ze worden uitgevoerd.
Gevonden op https://quizlet.com/36765275/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.