Zoek op

privaatrecht

burgerlijk recht: vakgebied dat samenvalt met het gelijknamige rechtsgebied; vooral m.b.t. tot alle soorten rechtsverhoudingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=privaatrecht

privaatrecht

burgerlijk recht: vakgebied dat samenvalt met het gelijknamige rechtsgebied; vooral m.b.t. alle soorten rechtsverhoudingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/privaatrecht

privaatrecht

het privaatrecht zelfst.naamw.Uitspraak:   [pri'vatrɛxt] rechtsregels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen Voorbeeld:   `Het Burgerlijk wetboek beschrijft het privaatrecht.`Synoniemen:   burgerlijk recht, civiel recht ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/privaatrecht

privaatrecht

Ook burgerlijk recht of civiel recht genoemd. Het privaatrecht bestrijkt de verhoudingen, handel en wandel tussen de mensen. Men onderscheidt: het personen- en familierecht inclusief het huwelijksgoederenrecht, het vermogensrecht, dat absolute (tegenover iedereen geldende) vermogensrechten (zoals eigendom) omvat, naast relatieve, tussen bepaalde pe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/privaatrecht

PRIVAATRECHT

1) Burgerlijk recht 2) Recht tussen burgers onderling
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRIVAATRECHT/1

Privaatrecht

Het geheel van rechtsregels dat de rechten van bijzondere personen en zaken in hun onderlinge verhoudingen betreft, in tegenstelling tot het publiek recht dat de Staat als zodanig betreft en de zorg voor de openbare belangen. Het privaatrecht omvat het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

privaatrecht

rechtsgebied waarin het accent ligt op de rechtsverhoudingen tussen individuen onderling en hun particuliere belangen; publiekrechtelijke elementen zijn daarbij niet uitgesloten Gebruikt voor: burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek civiel recht materieel privaatrecht NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek Meer specifiek: burgerlijk procesrecht personen- en fami...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5641

Privaatrecht

het recht dat tussen burgers onderling geldt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635

privaatrecht

Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling. Onderdelen daarvan zijn overeenkomstenrecht, personen- en familierecht, erfrecht en goederenrecht.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Privaatrecht

Het recht kan worden verdeeld in privaatrecht, ook wel burgerlijk recht of civiel recht genoemd, en publiekrecht. Het privaatrecht kan worden onderscheiden in materieel recht en formeel recht. Het materiële privaatrecht stelt regels ten aanzien van de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burgers en goederen. Het formele privaatrecht gee...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Privaatrecht

Burgerlijk recht.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.