Zoek op

privacy

mensenrechten: Engels: Het recht op ~ is een grondrecht. Personen hebben het recht door de staat en door andere personen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/privacy

privacy

Het recht om bepaalde zaken, zoals ideeën, gegevens of huiselijke aangelegenheden voor zichzelf oftewel privé te houden. Dit recht wordt bij wet beschermd, wat bijvoorbeeld opsporingsmogelijkheden van politieagenten of rechten van journalisten beperkt.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/privacy

privacy

de privacy zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈprɑjvəsi] persoonlijke vrijheid en het recht om geen last te hebben van andere mensen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'privacy' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/privacy

PRIVACY

1) Afzondering 2) Persoonlijke vrijheid 3) Privéleven 4) Woonvrijheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRIVACY/1

Privacy

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. De Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy

Privacy

Wat niet geldt voor, niet behoort bij iedereen, maar alleen voor of bij een gedeelte of een enkel persoon.
Voorbeelden - Een eigen mening, een privéterrein, recht op privacy.
Synoniemen - Verwante begrippen - Particulier, persoonlijke vrijheid, privébestaan, privéleven, privaat, eigen
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Privacy

privacy

persoonlijke vrijheid
Jaar van herkomst: 1961 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

privacy

De persoonlijke levenssfeer. De VN Verklaring over massamedia en de rechten van de mens formuleert het recht op privacy als het recht zijn eigen leven te leiden met zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf. Het omvat ook het vermijden in een vals daglicht te worden gesteld, bescherming tegen publicatie van privé-foto`s en brieven zonder toestemmi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

privacy

De persoonlijke vrijheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

privacy

persoonlijke vrijheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

privacy

de mogelijkheid om in eigen milieu geheel zichzelf te zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

privacy

persoonlijke vrijheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/privacy

Privacy

In de Nederlandse Grondwet (artikel 10) is privacy omschreven als het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Privacy van informatie is de afwezigheid van informatie over onszelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder onze toestemming die informatie te verwerven. Privacy met betrekking tot elektronisch zakendoen, i...
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/p.php?id=3375

Privacy

, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extend information about them is communicated.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Privacy

Privacy is niet alleen de afwezigheid van informatie over ons zelf bij anderen, het is vooral de zeggenschap die wij over onze persoonsgegevens hebben.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Privacy

[Maatschappijleer] dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of er weet van heeft.
Gevonden op https://quizlet.com/121349717/maatschappijleer-woorden-flash-cards/

privacy

Gebruikt voor: persoonlijke levenssfeer recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer recht op privacy Minder specifiek: vrijheidsrechten Zie ook: anonimiteit belaging College Bescherming Persoonsgegevens digitale criminaliteit modaliteitsmanagement persoonsgegevens rechtspositie Wet bescherming persoonsgegevens Wet gemeentelijke basisadmini...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6539
Geen exacte overeenkomst gevonden.