Zoek op

Productlevenscyclus

Het inzetten van de concurrentie-instrumenten prijs, product, promotie, plaats en personeel, beter bekend onder de `œvijf p`™s`.
Gevonden op https://www.finler.nl/productlevenscyclus/

Productlevenscyclus

De Product life cycle, of Productlevenscyclus, is een begrip uit de marketing en economie dat gebruikt wordt om te onderzoeken welke marketingstrategieën op een bepaald moment het best kunnen worden toegepast op een bepaald product. De Engelse term werd voor het eerste gebruikt door Theodore Levitt. Elk product dat op de markt wordt gezet doorloo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productlevenscyclus

productlevenscyclus

Veel producten hebben een beperkte levensduur. Deze levensduur wordt ook wel levenscyclus genoemd en kan sterk variëren, afhankelijk van de aard van het product. De term werd voor het eerste gebruikt door Theodore Levitt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10324

Productlevenscyclus

Eng.: Product lire cycle. Ook PLC. De in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk in deze begrippenlijst zijn opgenomen: 1) de introductiefase;
2) de groeifase;
3) de volwassenheidsfase (ook `Rijpheidsfase`, `Verzadigingsfase`);
4) de terugv...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.