Zoek op

proza

het proza zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈproza] gewone, niet-rijmende literaire tekst Voorbeeld:   `proza en poëzie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'proza' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/proza

PROZA

1) Alledaagsheid 2) Eentonigheid van het gewone 3) Genre in de literatuur 4) Geschreven tekst 5) Literair 6) Literair genre 7) Literair werk 8) Literaire stijl 9) Literaire term 10) Literaire uitdrukking 11) Literaire uitdrukkingsvorm 12) Literaire vorm 13) Niet in dichtvorm 14) Niet op rijm gestelde tekst 15) Novelle 16) Ondicht 17) Ongebonden lit...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROZA/1

Proza

Proza is iedere tekst die is geschreven of gesproken in de vorm van gewone taal. Proza kan kunstig in elkaar gezet zijn, zelfs rijm en een metrum (maatsoort) bevatten, maar zodra de vorm van de tekst (met name de vorm van de regels) tot doel wordt en de bladspiegel geen enkele rol meer speelt, is er sprake van poëzie. Een mengvorm tussen proza en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Proza

Proza

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. en v. [geen meervoud] ongebonden stijl, onrijm; [figuurlijk] ondichterlijke stijl; ik zeg u in plat - dat...
~ÏSCH, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] in onrijm; [figuurlijk] ondichterlijk.
~ÏST, m. (-en), prozaschrijver.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

proza

ongebonden stijl
Jaar van herkomst: 1617 (WNT tragicomedie )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Proza

Let op: Spelling van 1858 prose, Fr., prosa, Lat., onrijm, ongebonden rede. Prozaïsch, rijmeloos, in onrijm, in de taal van het gewone leven. Prozaïst, een prozaschrijver, een schrijver in ongebonden stijl
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Proza

volle bladspiegel, fictioneel, verhalend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

proza

ongebonden stijl; geschrift in die stijl (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/proza

proza

verhaal in doorlopende tekst, zonder rijm vb: deze schrijver schrijft geen poëzie, maar proza
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=proza

Proza

Schrijfstijl waarbij men niet gebonden is aan de regels van de versleer en die deze regels ook niet kent. Andere vormen van literatuur zijn poëzie en drama (toneel).
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/99_Proza.html

Proza

regellengte afhankelijk van de lengte van de papierbreedte
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

proza

aan weinig regels gebonden literaire vorm. Opponeert met poëzie dat zich juist kenmerkt door een bijzonder strakke beregeling. De prozavorm wordt vooral gebruikt voor epiek en essayistiek.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.