Zoek op

rechtshandeling

burgerlijk recht: handeling waaraan het recht bepaalde rechtsgevolgen verbindt gewild door het handelend rechtssubject. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechtshandeling

rechtshandeling

vermogensrecht: verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon dat een bepaald rechtsgevolg heeft. Bijv. plaatsing van een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechtshandeling

rechtshandeling

In het vermogensrecht is dit een verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon die een bepaald rechtsgevolg heeft. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening. Dit is dan een eenzijdige rechtshandeling: het rechtsgevolg komt tot stand door de wilsuiting van één persoon. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij het maken van een testament of het erkennen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/rechtshandeling

RECHTSHANDELING

1) Actie 2) Handeling met beoogd rechtsgevolg
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSHANDELING/1

Rechtshandeling

Een rechtshandeling in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van de rechtshandeling, maar duidt in artikel 3:33 BW wel aan wat voor een rechtshandeling nodig is: Een rechtshandeling vereist een op een rech...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandeling

Rechtshandeling

Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen. Belangrijk voor de rechtshandeling is dat je...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rechtshandeling/

Rechtshandeling

Een rechtshandeling in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van de rechtshandeling, maar duidt in artikel 3:33 BW wel aan wat voor een rechtshandeling nodig is: `Een rechtshandeling vereist een op een rech...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Rechtshandeling

Handeling met beoogd rechtsgevolg. ~ Zie ook: Feitelijke handeling.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Rechtshandeling

Handeling verricht met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen, bijvoorbeeld koop, waarbij het rechtsgevolg is dat een zaak van eigenaar wisselt, dat de ene partij iets moet leveren en de andere partij daar iets voor moet betalen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.