Zoek op

register

rechtswetenschap: voortdurend bijgehouden bestand met gegevens over personen of zaken, bijv. kadaster, rijksregister. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=register

register

rechtswetenschap: voortdurend bijgehouden bestand met gegevens over personen of zaken. Bijv. kadaster, hypotheekregister. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/register

register

het register zelfst.naamw.Uitspraak:   [rəˈxɪstər] Verbuigingen:   register|s (meerv.) 1) lijst waarin gegevens over personen of zaken worden bijgehouden Voorbeeld:   `bevolkingsregister` 2) alfabetische lijst achterin een boek Voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/register

Register

Het niveau of de stijl van taalgebruik, passend voor een bepaald aantal situaties. Bijvoorbeeld: `formele` en `informele` taal, `schrijftaal`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

register

zie index-1
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Register

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-s), inschrijvings-, aanteekeningboek; rol, naamlijst; alfabetisch gerangschikte inhoudsopgave (van een boekwerk); bladwijzer; boek waarin acten (contracten, verklaringen enz.) geregtelijk worden opgeteekend; orgelschuif, de orgelpijpen; oventrekgat; geboorte-, sterf-, trouw-, boeken waarin bij den burg...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

register

lijst
Jaar van herkomst: 1397 (Moors 151, 37 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Register

Let op: Spelling van 1858 alphabetisch gerangschikte naamlijst of bladwijzer; geregtsboek; actenboek; in orgels, verscheidene tot eene soort van geluiden behoorende pijpen: alle registers bijzetten, alle stemmen laten hooren; registers houden, bij boekdrukkers, zorgen, dat bij den wederdruk het blad jui...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

register

Of index: alfabetische begrippenlijst met pagina-verwijzing; onderdeel van het nawerk.Wit of lichtgekleurd, houtvrij, mat of gesatineerd papier of karton; zeer goed gelijmd, radeervast, goed beschrijfbaar, en het is bestand tegen mechanische vervorming (bijv. schrijfmachinedoorvoer); het karton mag slechts uit één laag bestaan.(zie: registeren)
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/reg01.html

register

Een alfabetisch-lexicografische lijst van alle namen die in de atlas voorkomen, met daar achter de bladzijde en het kaartvak of de coordinaten waar ze te vinden zijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

register

geordende lijst; orgelpijpen van dezelfde stem (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/register

register

register 1: Tekortkoming tijdens het drukken van meerkleurenwerk, waarbij de kleuren niet exact op elkaar aansluiten. register 2: Alfabetisch gerangschikte lijst in boeken van namen of begrippen uit het betreffende boek. register 3: Het nauwkeurig op elkaar passen van de druk aan voorzijde op de druk aan de achterzijde van het vel.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/register

Register

Vensterstrook in een topgevel. (...)
Gevonden op http://www.irismonument.be/nl.p.glossary.6.html

register

officiële lijst met gegevens over mensen en dingen vb: de baby is opgenomen in het geboorteregister
reeks orgelpijpen die je met een knop bedient vb: het register zorgt voor een bepaalde klankkleur
alle registers opentrekken [je uiterste best doen om te laten zien hoe goed je iets kunt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=register

Register

De registertrekkers, soms afgekort tot registers, ook wel registerwippers of registerschakelaars, situeren zich op de speeltafel, zodat ze door de organist kunnen bediend worden. Elk register stemt overeen met een bepaalde hoogte en klankkleur op het orgel. Strikt genomen is het register de geperforeerde lat die door de registertrekker kan verschov...
Gevonden op http://www.orgels.irisnet.be/nl/Glossaire/41/Front.rvb

Register

Een register of stem is een reeks van pijpen van dezelfde bouw of met dezelfde logica die over de hele of een deel van de omvang van het klavier kunnen bespeeld worden. Bij elke toets waarop de stem spreekt zal of zullen een of meer pijpen, van laag tot hoog of omgekeerd, een min of meer gelijke klank of een logisch coherente klank laten horen. Elk...
Gevonden op http://www.orgels.irisnet.be/nl/Glossaire/41/Front.rvb

Register

database met systeeminformatie van Windows Synonym met: registryRegister
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Register

Zie Kleurenregister.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Register

Het register is een onmisbaar onderdeel van het Windows besturingssysteem. In het register staat belangrijke informatie opgeslagen over onder andere de programma's die ge?nstalleerd zijn op een computer, de instellingen van de gebruikers, en de hardware die in de computer zit en op de computer is aangesloten.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/r.php?id=3381

Register

(Zeer belangrijk onderdeel van Windows, waarin onder meer veel gegevens en instellingen worden bijgehouden over Windows zelf en over andere geðnstalleerde software.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Register

Een register is een archiefbestanddeel waarin: a. gegevens rechtstreeks zijn vastgelegd; b. afschriften van bescheiden of gegevens uit bescheiden zijn opgenomen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Register

Secundair document bestaande uit een geordende lijst van namen en hun geselecteerde termen die in een document voorkomen met een verwijzing naar hun vindplaats.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Register

a. Staat waarin gegevens betreffende personen, organisaties of goederen zijn vastgelegd. b. Archiefstuk waarin afschriften en uittreksels van andere documenten zijn opgenomen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

register

[Aardrijkskunde] alfabetische lijst van alle namen die in de atlas voorkomen
Gevonden op https://quizlet.com/44325628/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.