Zoek op

renaissance

de renaissance zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [rənɛ'sɑ̃sə] periode in de geschiedenis die gekenmerkt wordt door een vernieuwde levensstijl en een heropleving van de kunst, geïnspireerd op de klassieke oudheid Voorbeelden:   `De letterlijke vertaling van het ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/renaissance

Renaissance

Europese cultuurperiode van ongeveer 1450 tot ongeveer 1600 die zich onderscheidde van de Middeleeuwen door een meer op de mens en wereld gerichte levenshouding en een onbegrensd vertrouwen in het menselijke kunnen (`virtù`). Ook tijdgenoten waren zich ervan bewust dat hun tijd verschilde van de door hen als barbaars bestempelde Middeleeuwen. Zij ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1450-1815/renaissance

RENAISSANCE

1) Bouwstijl 2) Bouwtrant 3) Cultuurperiode 4) Geschiedkundig tijdperk 5) Herleving 6) Herleving van kunst en wetenschappen 7) Hernieuwing van levensopvatting 8) Historisch tijdperk 9) Historische periode 10) Kunst- en bouwperiode 11) Kunstperiode 12) Kunstrichting 13) Opbloei 14) Periode (historisch) 15) Periode in de geschiedenis 16) Richting in ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RENAISSANCE/1

renaissance

De renaissance staat letterlijk voor de wedergeboorte van de klassieke cultuur. Vanaf de vijftiende eeuw ontstond een beweging van geleerden, kunstenaars en edellieden die zich ontevreden voelden over de manier waarop hun maatschappij funktioneerde. De Kerk legde teveel beperkingen op en het individu had teweinig vrijheid. Men ging de klassieke cul...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

renaissance

stijlperiode in de 15e en 16e eeuw, gekenmerkt door o.a. realisme en klassieke motieven.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Renaissance

Letterlijk: 'wedergeboorte'. Renaissance (hoofdletter !) slaat op de 14de tot de 16de eeuw een periode in de cultuurgeschiedenis waarin werd teruggegrepen naar de kunstvormen en opvattingen van de Grieks-Romeinse beschaving. Het begrip renaissance wordt ook toegepast op vroegere perioden die gekenmerkt worden door een culturele heropleving, bijvoor...
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

renaissance

periode in de cultuur waarin men de klassieke oudheid navolgde
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Renaissance

Letterlijk: wedergeboorte van de kunst en kunstopvattingen uit de oudheid. Begon in Itali? rond 1400, in de noordelijker landen honderd jaar later.
Gevonden op http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/i000681.html

renaissance

Renaissance wordt als algemene term gehanteerd voor een opbloei, een ‘wedergeboorte’ of ‘Gouden Eeuw’, van verschijnselen of ideeën op enigerlei terrein na een periode van (vermeend) verval. Zo spreekt men van de renaissance der natuurwetenschappen, de renaissance der beeldhouwkunst, de Karolingische renaissance enz. He...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Renaissance

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. wedergeboorte; herstel; -stijl, wijze van werken (in de bouwkunst enz.) naar den smaak die in de 16e eeuw in Frankrijk heerschende was.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Renaissance

stijlvernieuwing
Jaar van herkomst: 1844 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Renaissance

Let op: Spelling van 1858 Fr., wedergeboorte; in de bouwk., stijl à la renaissance, eene meer of min gelukkige vermenging van den stijl der middeleeuwen met dien der Ouden, vooral in de 16de eeuw de heerschende smaak in Frankrijk
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Renaissance

De renaissance is de periode in de kunstgeschiedenis waarin de klassieke ideeën herleefden. De renaissance in ons land wordt ook wel maniërisme genoemd en is geïnspireerd door Pieter Coecke van Aelst (1502-1550). Zijn Vitruvius-vertaling uit 1539, zijn Serlio-vertaling eveneens uit 1539 en een serie gravures van hem uit 1549 hebben een grote inv...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10133

Renaissance

Terugkeer, wedergeboorte van Griekse en Romeinse kunst, 15-17de E, veel versieringen (de pre barok), pilasters in de muren, friezen, gespiegelde bouwkunst, frontons, rechthoekige ramen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

renaissance

Verwijst naar de intellectuele beweging, stijl en cultuur die aan het eind van de 14de eeuw in Italië ontstond, die zich verspreidde over Europa, en die haar hoogtepunt bereikte in de 16de eeuw.De stijl kenmerkt zich door doordat deze teruggrijpt naar de kunst, architectuur, literatuur en idealen uit de Klassieke Oudheid van Rome en Griekenlan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Renaissance

Europese kunst- en levensstijl in de 14e-16e eeuw.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

renaissance

herleving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

renaissance

vernieuwing in wetenschap en kunst; opleving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/renaissance

Renaissance

De tijd waain in West-Europa de klassieke Griekse en Latijnse geschriften herontdekt werden.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

renaissance

periode van opbloei van kunst en wetenschap in 15'de en 16'de eeuw vb: in de renaissance was sprake van vernieuwing naar het voorbeeld van de klassieke oudheid
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=renaissance

Renaissance

Fr. wedergeboorte, progressieve culturele periode met verstrekkende invloed tussen de 14e respectievelijk 15e en 16e eeuw in Zuid-, West- en Midden-Europa. De bakermat van de Renaissance is Italië. Het begrip rinascità werd in 1550 door Vasari gebruikt en hij bedoelde daar vooral de overwinning van de middeleeuwse kunst mee. Rond 1820 werd het...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

renaissance

stijlperiode in de 15e en 16e eeuw, gekenmerkt door o.a. realisme en klassieke motieven.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Renaissance

[Literatuur] De wedergeboorte van de klassieke oudheid in wetenschap en kunst door de aarde en de mens weer in het centrum van de aandacht te plaatsen (van de 14de tot de 16de eeuw).
Gevonden op https://quizlet.com/4504791/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde

renaissance

[Geschiedenis] Letterlijk: wedergeboorte. Naam voor de vijftiende en zestiende eeuw waarin de geleerde mensen, kunstenaars en rijken een voorbeeld namen aan de kunst, architectuur en denkwijze uit de Tijd van Grieken en Romeinen (de Klassieke Oudheid).
Gevonden op https://quizlet.com/86343870/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.