Zoek op

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/socialisatie

socialisatie

de socialisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [soʃali'za(t)si] 1) het socialiseren (1) van privaat bezit door de staat Voorbeeld:   `socialisatie van particuliere bedrijven`Antoniem:   desocialisatie 2) opname van bepaalde personen of be...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/socialisatie

SOCIALISATIE

1) Overneming door de gemeenschap 2) Sociaal proces 3) Vermaatschappelijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SOCIALISATIE/1

Socialisatie

[economie] - Socialisatie is het proces waarbij materiële productiefactoren in handen van de gemeenschap worden gebracht. Dit was een belangrijke grondslag van het marxisme en het communisme waarmee de overgang van kapitalisme naar socialisme bereikt moest worden. Door de industrialisatie en de komst van kapitaalintensieve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisatie_(economie)

Socialisatie

[sociale wetenschappen] - Socialisatie is het dwingend proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd. Het is een levenslang proces en een voorwaarde voor integratie. Socialisatie kan bestaan uit enculturatie waarbij er sprake is van cultuuroverdrach...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisatie_(sociale_wetenschappen)

socialisatie

het socialiseren
Jaar van herkomst: 1908 (WNT vakbeweging )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Socialisatie

het proces waarbij het hulpeloze kind gradueel een zelfbewustijn ontwikkelt en stap voor stap de gewoonten van zijn cultuur verwerft en tal van vaardigheden onder de knie krijgt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Socialisatie

Leerproces waarbij het dier de normen van een bepaalde groep overneemt..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

socialisatie

het socialiseren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/socialisatie

Socialisatie

Bij de ontwikkeling van de mens heeft het leren samen te leven in groepen als een gemeenschappelijke bestaansbelang (socialisatie) een belangrijke rol gespeeld. Zeer in het algemeen kan men de dieren schematisch verdelen in plantenetende, in groepen levende dieren, en in afzondering, dat wil zeggen hooguit in familieverband levende, vleesetende roo...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/menswording/socialisatie

Socialisatie

Proces waarbij een individu zich in de omgang met anderen een cultuur eigen maakt. De primaire socialisatie vindt plaats in het gezin, de secondaire op school, en dergelijke.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Socialisatie

[Maatschappijleer] het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert.
Gevonden op https://quizlet.com/115780463/maatschappijleer-hoofdstuk-1-tm-5-flash-cards
Geen exacte overeenkomst gevonden.