Zoek op

schadeverzekering

verzekeringsrecht: de overeenkomst waarbij schadevergoeding zal worden verleend in het geval van schade door een onzekere ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schadeverzekering

SCHADEVERZEKERING

1) Vorm van assurantie 2) Zakenverzekering
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHADEVERZEKERING/1

Schadeverzekering

Een schadeverzekering is een verzekering die tot doel heeft een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen. De definitie van schadeverzekering wordt door de wetgever opgesteld. ==Europa== In de Europese Unie heeft het Europees Hof van Justitie een definitie gegeven, namelijk de overeenkomst waarbij "de verzekeraar z....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schadeverzekering

Schadeverzekering

Een verzekering, die tot doel heeft een verzekerde, na het optreden van een onzeker voorval door middel van een vergoeding schadeloos te stellen. Het onderscheidende karakter van de schadeverzekering is dat er een directe relatie bestaat tussen de schadevergoeding en de door de verzekerde aantoonbare schade, e.e.a. conform het indemniteitsbeginsel ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Schadeverzekering

Een in art. 7:944 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedefinieerd begrip: De verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden. Een ongevallenverzekering en een sommenverzekering als bedoeld in art. 7:964 BW, niet zijnde een levensverzekering, worden als een schadeverzekering beschouwd. Een Natura-uitvaartve...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Schadeverzekering

Verzekering waarbij in geval van schade het bedrag van de werkelijke schade (op basis van nieuwwaarde, dagwaarde of vervangingswaarde, of in natura) wordt uitgekeerd. In tegenstelling tot sommenverzekering
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10965
Geen exacte overeenkomst gevonden.