Zoek op

significant

significant bijv.naamw.Uitspraak:   ['sɪxnifikɑnt] 1) van groot belang Voorbeelden:   `De kernramp in Japan heeft in Nederland en België niet voor een significante radioactiviteit gezorgd.`, `Bij een meetwaarde is het eerste cijfer van het getal het meest si...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/significant

SIGNIFICANT

1) Beduidend 2) Belangrijk 3) Betekenend 4) Betekenisvol 5) Gewichtig 6) In 't oog vallend 7) In het oog lopend 8) In het oog springend 9) In het oog vallend 10) Veelbetekenend 11) Veelzeggend 12) Vol betekenis 13) Zwaarwegend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SIGNIFICANT/1

significant

niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol (Bogaerts & Van der Knaap 2007 en Ackaert & Van Craen 2005)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Significant

[zwevendekommagetal] - De significant is een onderdeel van een zwevendekommagetal. dan wordt {math|s} de significant genoemd. Zowel {math|s} als {math|m} worden ook mantisse genoemd, het verdient echter de voorkeur om deze term alleen voor {math|m} te gebruiken. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Significant_(zwevendekommagetal)

significant

• [wetenschap] belangrijk. • [statistiek] wat groter is dan wat op grond van de toevallige fout verwacht kan worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/significant

significant

veelbetekenend
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Significant

term uit de statistiek (wiskunde); de uitkomst (bijv. een verschil tussen twee gemiddelden) berust met 95% zekerheid niet op toeval
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

Significant

Een statistisch begrip dat betekent dat de kans dat een bepaald verschijnsel bepaald verschijnsel voorkomt groter is dan het toeval normaal gesproken wil.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10479

significant

belangrijk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Significant

Statistische term die uitdrukt dat een gevonden verschil tussen twee waarden waarschijnlijk niet op toeval berust..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Significant

Term uit de statistiek. Als het resultaat van wetenschappelijk onderzoek ‘statistisch significant’ is, wil dat zeggen dat verantwoorde conclusies te trekken zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

significant

veelbetekenend (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/significant

Significant

Engels:Significant belangrijk
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

significant

veelbetekenend vb: dat hij daar aanwezig was, is significant
een significant verschil [groot genoeg om belangrijk te zijn]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=significant

Significant

Belangrijk, statistisch verantwoord
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art

Significant

Belangrijk
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Significant

Betekenisvol. In de statistiek wordt gesproken over significante verschillen. Dit zijn verschillen die niet te herleiden zijn tot steekproefverschillen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Significant

Synoniem: statistisch significant
Als de nulhypothese wordt verworpen, is het resultaat van het experiment statistisch siginificant.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

significant

[Maatschappijwetenschappen] voldoende belangwekkend
Gevonden op https://quizlet.com/12940392/mw-inl-hoofdstuk-3-onderzoek-doen-bij-sociale-

significant

[Nederlands] veelbetekenend, opvallend
Gevonden op https://quizlet.com/99049085/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.