Zoek op

staat

staatsrecht: politiek systeem dat als organisatorische eenheid wordt gevormd door een collectiviteit van individuen (staatsburgers), ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/staat

staat

de staat zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [stat] Verbuigingen:   staten (meerv.) 1) hoe iets is Voorbeeld:   `De auto is oud, maar in goede staat.`Synoniem:   toestand in alle staten zijn  (erg opgewonden zijn)in staat zijn tot  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/staat

STAAT

1) Aanzien 2) Aard 3) Borderel 4) Conditie 5) Gebied 6) Gesteldheid 7) Grondgebied 8) Jaarlijkse overzichten 9) Land 10) Lijst 11) Maatschappelijke rang 12) Macht 13) Mogendheid 14) Natie 15) Onderdeel van een begroting 16) Opgaaf 17) Opgave 18) Opnoeming 19) Opsomming 20) Orde 21) Overheid 22) Overzicht 23) Positie 24) Rang 25) Rapport 26) Rechtsp...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STAAT/1

staat

•een land. •een toestand.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/staat

staat

gebied met grenzen en een eigen bestuur
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Staat

Let op: Spelling van 1914 sur. Beteekent plantage; men spreekt van een suikerstaat.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

staat

Bibliografische term voor de varianten die kunnen ontstaan tussen exemplaren van een druk, oplage of
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

staat

land - Jaar van herkomst: 1599 (Kil. )
toestand - Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

staat

IN OUDE STAAT HERSTELLEN, IN originele STAAT HERSTELLEN : een schip zo veel mogelijk weer in de staat waarin het verkeerde toen het uitgehaald werd, terugbrengen. Oude schepen die werkelijk in oorspronkelijke staat verkeren, treft men bijna uitsluitend in musea aan. Varende en/of bewoonde schepen moeten hedentendage namelijk aan diverse eisen, die ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=spit

staat

Een aaneengesloten territorium (grondgebied) dat onder een centraal (soeverein) gezag is geplaatst.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

staat

Politieke en bestuurlijke eenheid, bestaand uit een gebied met vaste grenzen en een onafhankelijk bestuur. In het dagelijks taalgebruik wordt met staat meestal bedoeld: de overheid, de personen die het gezag uitoefenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10337

staat

Er zijn vele definities van het begrip staat. Over het algemeen wordt bedoeld een organisatievorm van de maatschappij waarbij sprake is van een grondgebied, ofwel een territoriale staat. De eerste stadsstaten ontstonden in Mesopotamië rond 3000 v.C. In Egypte ontstond toen een `territoriale` staat, met een sterk centraal gezag. Na de centraal gele...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

staat

toestand (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/staat

Staat

De juridische positie van een land. {Staatsrecht} Financieel overzicht van twee of meer kolommen {Administratie}, zoals ‘De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen’ als formeel overzicht van alle inkomsten en betalingen die in een NV hebben plaatsgevonden in een jaar, of ‘De Staat van Baten en Lasten’ als formeel over...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

staat

gebied binnen bepaalde grenzen met eigen regering vb: dit is een bedrijf van de staat Synoniem: land
hoe iets of iemand is vb: het gebouw is in zijn oude staat hersteld
in staat van opwinding [erg opgewonden]
de auto is nog in goede staat [hij is nog goed]
de staat van beleg [het gezag is in handen ...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=staat

Staat

Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn weergegeven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Staat

Een staat is een document waarin gegevens zijn gerangschikt in kolommen (verticaal) en rijen (horizontaal).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Staat

Een staat is een geschrift, houdende een opgave van gegevens, die in een andere vorm danéén rij zijn gegroepeerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Staat

1) De juridische positie van een land. Een gedefinieerd gebied dat gekenmerkt wordt door een geordend gezag. Het politieke instituut dat dit gezag uitoefent. {Staatsrecht}.
2) Financieel overzicht van twee of meer kolommen {Administratie}, zoals `De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen` als formeel overzicht van alle inkomsten en betalin...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Staat

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - De organisatievorm van mensen die samen in een bepaald land wonen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676
Geen exacte overeenkomst gevonden.