Zoek op

statuten

rechtspersonenrecht: meestal notarieel verleden document waarin de grondregels van een rechtspersoon zijn bepaald. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/statuten

statuten

statuten zelfst.naamw.Uitspraak:   [staˈtytə(n)] reglement van een stichting of vereniging waarin het doel en allerlei andere belangrijke zaken zijn vastgelegd Voorbeeld:   `Na de reorganisatie moesten de statuten gewijzigd worden.` © Kernerman Dictionaries. Sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/statuten

STATUTEN

1) Bindende grondregels 2) Grondregels 3) Standregels
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STATUTEN/1

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek). De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden word...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Statuten

Statuten

Let op: Spelling van 1858 wetten, verordeningen, regten, voorschriften van eene stad, maatschappij of burgerlijk genootschap
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Statuten

voorschriften van een rechtspersoon
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/S

Statuten

Bij notariële akte vastgelegde oprichting van onderneming; deze bestaat uit regels(=statuten).
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Statuten

Document dat de doelstelling en de inrichting van een organisatie bevat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Statuten

Statuten zijn de schriftelijk vastgestelde grondregels van een instelling.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Statuten

Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. Statuten bevatten de regels en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/statuten/
Geen exacte overeenkomst gevonden.