Zoek op

systeem

het systeem zelfst.naamw.Uitspraak:   [sisˈtem] Verbuigingen:   sys|temen (meerv.) 1) iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd Voorbeelden:   `het systeem van de parlementaire democratie`, `montagesysteem`Synoniem:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/systeem

SYSTEEM

1) Bestel 2) Gamma 3) Leer, leder 4) Methode 5) Methodiek 6) Opbouw 7) Ordening 8) Organisatie 9) Regime 10) Samenstel 11) Samenstelling 12) Samenstelsel 13) Stelsel 14) Structuur 15) Systematiek 16) Techniek 17) Theorie 18) Toonladder 19) Werkwijze
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYSTEEM/1

Systeem

stelsel: het beste schilderresultaat behaal je door een juiste en goede opbouw van het verfsysteem. Hoe je dit het beste kunt doen, lees je in het artikel Schilderen - verven of beitsen van hout.
Gevonden op http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/26711-schilderen-a-tot-z-in-het-

Systeem

[filosofie] - In de filosofie is een systeem een geheel van denkbeelden, die zijn gebaseerd op bepaalde grondbegrippen en grondgedachten. In de 19de-eeuwse filosofie is het systeembegrip in gebruik gekomen als aanduiding voor de leer, waarin men zich rekenschap geeft van het geheel van de werkelijkheid en van het menselijk ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(filosofie)

Systeem

[muziek] - Onder systeem wordt in de klassieke muziek algemeen verstaan: een verticaal corresponderende samenvoeging van de notenbalken van een muzikale compositie. Bij een systeem worden in de partituur alle notenbalken links aan het begin van de pagina verbonden door middel van een verticale lijn, en worden bovendien vaak...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(muziek)

Systeem

[stratigrafie] - Een systeem is de chronostratigrafische eenheid, die overeenkomt met een bepaalde geochronologische periode. Verwarrend genoeg hebben de meeste systemen dezelfde naam als de corresponderende perioden. Als men het over het Krijt heeft kan men bijvoorbeeld zowel de periode Krijt (een tijdvak) als het systeem ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(stratigrafie)

Systeem

[systeemtheorie] - Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. Het systeem zorgt voor de relatie tussen het input- en output signaal. Een signaal is een functie x(t) die een bepaald fenomeen beschrijft ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(systeemtheorie)

Systeem

[wetenschap] - Een systeem is in de wetenschap datgene waarop de aandacht van een wetenschapper zich richt. Het gaat in het algemeen om iets dat uit componenten of elementen bestaat, en door de relaties tussen de elementen enige mate van samenhang, ordening en complexiteit heeft. Het woord systeem kan ook gebruikt worden vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(wetenschap)

systeem

•een uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/systeem

Systeem

Een systeem is een coherent geheel van Elementen, die als één geheel functioneren.
Voorbeelden - Natuurlijke dode systemen (atoomdeeltjes, atomen, molecules, planeten, sterren, zonnestelsels), artificiële dode systemen (toestellen, gebouwen), levende wezens (cellen, planten, dieren, de mens), mensengroepen (stammen, steden, rijken, noösfeer...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Systeem

systeem

stelsel, methode
Jaar van herkomst: 1735 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Systeem

Verschillende methoden voor opleiding van balletdansers. In Nederland wordt meestal gewerkt volgens het systeem van Vagànova.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Systeem

Een georganiseerde set van componenten met één of meerdere specifieke functies. [IEEE STD 610.12] (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

systeem

stelsel; methode (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/systeem

systeem

iets dat op een doordachte manier geordend is vb: de secretaris heeft een kaartsysteem waar alle leden in staan
ordening of regelmaat vb: er zit weinig systeem in zijn aanpak
geheel van afspraken of regels vb: ons belastingssysteem is progressief
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=systeem

Systeem

Iets met een systematische werking, meestal een apparaat (een computer bijvoorbeeld) maar het kan ook een onderdeel van een apparaat zijn of een groep apparaten
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Systeem

Algemene aanduiding voor elk geheel van elementen waarin men samenhang wil zien, bijvoorbeeld computersysteem (synoniem voor bepaald apparatuurconfiguratie) en informatiesysteem of reëel systeem.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Systeem

Een samenstel van op elkaar afgestemde, maar overigens zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Systeem

Een systeem is een geordende verzameling bijelkaar behorende elementen met onderlinge relaties die gericht zijn op een bepaald doel.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Systeem

Geheel van apparatuur en besturings- en toepassingsprogrammatuur.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Systeem

Verzameling elementen waarvan de onderlinge relatie zodanig is, dat die verzameling als een samenhangend geheel kan worden beschouwd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.