Zoek op

Tekencommissie

De gedurende de looptijd van een verzekering aan een gevolmachtigd agent toekomende beloning voor de door hem te verrichten werkzaamheden in het kader van het sluiten van een overeenkomst van verzekering op naam en voor risico zijn volmachtgever. Zie ook `Gevolmachtigd agent`, `Winstcommissie`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Tekencommissie

De gedurende de looptijd van een verzekering aan een gevolmachtigd agent toekomende beloning voor de door hem te verrichten werkzaamheden in het kader van het sluiten van een overeenkomst van verzekering op naam en voor risico zijn volmachtgever. ~ Zie ook: Gevolmachtigd agent, Winstcommissie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.