Zoek op

testament

erfrecht: herroepbare akte met een verklaring van hetgeen een persoon wil dat na zijn dood zal gebeuren. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=testament

testament

erfrecht: herroepbare akte met een verklaring van hetgeen een persoon wil dat na zijn dood zal gebeuren; eenzijdige rechtshandeling, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/testament

testament

het testament zelfst.naamw.Uitspraak:   [tɛstaˈmɛnt] Verbuigingen:   testament|en (meerv.) 1) officieel document waarin je opschrijft wat er na je dood met je bezittingen moet gebeuren juridisch Voorbeeld:   `een testament opmaken bij de notaris` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/testament

TESTAMENT

1) Akte van uiterste wil 2) Beschikking 3) Bijbeldeel 4) Deel van de bijbel 5) Hoofddeel van de bijbel 6) Laatste wil 7) Laatste wilsbeschikking 8) Notariële akte 9) Officieel geschrift 10) Officieel stuk 11) Schriftelijke verklaring 12) Uiterste wil 13) Uiterste wilsbeschikking 14) Wil 15) Wilsbeschikking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TESTAMENT/1

Testament

Een gedicht dat is ingekleed als een testament
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

testament

•een bindende verklaring waarin een overledene voor diens dood heeft laten vastleggen wat er te doen staat met de nalatenschap.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/testament

Testament

Een officiële akte waarin iemand bij leven vastlegt wat er na diens overlijden moet gebeuren. Iedereen vanaf 16 jaar kan zo-™n akte laten opstellen door een notaris.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

testament

Literair genre van de rederijkers, waarschijnlijk ontstaan in navolging van de beweging van de Moderne Devotie. Binnen die kringen ontstond de gewoonte dat een stervende een geestelijk testament opste...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Testament

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), uiterste wil, uiterste wilsbeschikking; geschrift waarin deze vervat is; zonder -, ab intestato; een olographisch (eigenhandig geschreven) -; (bijbelsche uitdrukking.) het Oude en het Nieuwe -, de gewijde boeken, het Oude en het Nieuwe Verbond; [figuurlijk] hij mag zijn - wel maken, hij verkeert i...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

testament

beschikking voor na de dood
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Testament

Een notarieel vastgelegd document dat wordt opgesteld om af te wijken van het versterferfrecht.
Iedereen van 16 jaar en ouder mag een testament laten opmaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Testament

Men benoemt een rechtspersoon of natuurlijk persoon als erfgenaam via een testament. Als er geen testament is opgemaakt geldt het in de wet vastgelegde erfrecht. Men kan ook immateriële zaken regelen via een testament, zoals het benoemen van een voogd voor kinderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Testament

Een testament wordt gewoonlijk opgesteld door een notaris. Het kan ook te allen tijde weer worden veranderd of ingetrokken. Ook dat moet door de notaris worden gedaan.In het testament kan men bepaalde delen van het totale vermogen en alle bezittingen aan iemand toewijzen, bijvoorbeeld de helft of een kwart. Ook kan men met name genoemde zaken toewi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Testament

Dit is een schriftelijke, wettelijke beschikking waarbij iemand verklaart wat er na zijn of haar dood moet gebeuren. Een testament dient door een notaris te worden opgesteld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11062

testament

laatste wilsbeschikking; gedeelte van de bijbel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/testament

Testament

Men benoemt een rechtspersoon of natuurlijk persoon tot erfgenaam in een testament. Zonder testament geldt het in de wet vastgestelde erfrecht. Men kan ook immateriele zaken regelen in een testament zoals bijvoorbeeld een voogd voor de kinderen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/testament

Testament

men benoemt een rechtspersoon of natuurlijk persoon als erfgenaam via een testament. Zonder testament geldt het in de wet vastgelegde erfrecht. Men kan ook immateri353le zaken regelen via een testament, zoals het benoemen van een voogd voor kinderen.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/T

testament

schriftelijke verklaring waarin je zegt wat er na je dood met je bezittingen moet gebeuren vb: in zijn testament staat dat al zijn geld naar het Rode Kruis gaat
je testament opmaken [officieel laten vastleggen bij de notaris]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=testament

Testament

Een testament is een document waarin iemand zijn nalatenschap geheel of gedeeltelijk verdeelt onder bepaalde personen. Er zijn drie soorten testamenten: het eigenhandig, het notarieel en het internationaal testament.
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Testament

Door het opstellen van een testament kan afgeweken worden van de wettelijke regels voor de verdeling van een nalatenschap. Het testament wordt door de notaris in de vorm van een akte vastgelegd. Het is een schriftelijke verklaring van iemand, waarin staat wat hij wil dat er na zijn dood met zijn bezittingen gebeurt. Het testament kan slechts door ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

testament

, uiterste wilsbeschikking.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyt.htm

Testament

Een door een notaris opgestelde akte, waarin iemand zelf regelt wat er na zijn/haar dood met de nalatenschap gebeurt. Met name geld, waardepapieren, onroerend goed en zeer waardevolle voorwerpen kunnen door middel van een testament door de erflater aan de erfgenamen worden toebedeeld. Ook kunnen erfstellingen worden gedaan, waarbij personen of inst...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Testament

Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Wie wat ui...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/testament/

Testament

Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Wie wat ui...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/testament/
Geen exacte overeenkomst gevonden.