Zoek op

validatie

rechtswetenschap: beoordeling van geldigheid of juistheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=validatie

validatie

rechtswetenschap: beoordeling van geldigheid of juistheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/validatie

validatie

de validatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vali'da(t)si] Verbuigingen:   validatie|s (meerv.) het geldig verklaren (van iets) Voorbeelden:   `de validatie van analysemethoden`, `de validatie van formulieren` © Kernerman Dictionaries. SpellingJuist ge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/validatie

VALIDATIE

1) Geldigverklaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VALIDATIE/1

validatie

(ITIL Servicetransitie) Een activiteit die garandeert dat een nieuwe of gewijzigde IT-dienst, proces, plan of ander resultaat voldoet aan de behoeften van de bedrijfsvoering. Validatie garandeert dat aan de bedrijfsvereisten wordt voldaan, ook al zijn deze veranderd sinds het originele ontwerp. Zie ook acceptatie, kwalificatie, validatie en testen ...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Validatie

Validatie is het controleren van een waarde of een methode. In feite wordt d.m.v. verificatie of kwalificatie aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen aangetoond dat het apparaat, systeem of instrument met een grote mate van zekerheid in staat is de bedoelde resultaten op te leveren. Als in de informatica wordt gesproken over validatie w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Validatie

Validatie

Aantonen dat een analyse deugt dat wil zeggen voldoet aan de eisen voor het specifiek beoogde doel (bepaling)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10106

Validatie

Het proces gericht op het verkrijgen van goedkeuring van de ketenpartners voor nieuwe of gewijzigde koppelvlakobjecten en de wijze waarop zij tot stand zijn gekomen, ter voorbereiding op de standaardisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

validatie

Def.: proces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. Toelichting: In de praktijk blijft dit beperkt tot de juistheid van de resultaten van een modelberekening. Een voorbeeld hiervan is het doorrekenen (met hetzelfde model) en analyseren van de berekeningsresultaten van een andere (afwijkende) meetperiode dan die waarvoor ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Validatie

Controle en ijking van een procedure of test – bijvoorbeeld van een meetinstrument. Men gaat dan na of dit middel voldoet aan zekere criteria, bijvoorbeeld door het nieuwe meetinstrument te vergelijken met de algemeen aanvaarde standaard (‘Gouden standaard’).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

validatie

erkenning van een wissel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/validatie

Validatie

Synoniem: validation (Eng)
Validatie van meetinstrumenten: het ijken van fysische meetinstrumenten of vragenlijsten, zodat zij valide (juiste, geldige) uitkomsten geven.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.