Zoek op

vermenging

verbintenissenrecht: Latijn: situatie waarbij door overgang van een vordering of schuld de hoedanigheid van schuldeiser en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vermenging

VERMENGING

1) Alliage 2) Alligatie 3) Diffusie 4) Incorporatie 5) Kruising 6) Mengsel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERMENGING/1

Vermenging

Vermenging is een juridische term om de vereniging van (vloei)stoffen of andere zaken aan te duiden. De zaken die onderling niet meer individualiseerbaar zijn worden verenigd tot één zaak. ==Vermenging== Het is belangrijk dat er geen scheppende arbeid aan te pas komt, anders lijkt de vermenging op zaaksvorming. Zo kan vermenging geschieden door ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermenging

Vermenging

Er is sprake van vermenging wanneer twee of meer roerende zaken worden vermengd tot een (hoofd)zaak. Eigendom is het meest omvangrijke recht dat een persoon op een goed kan hebben. Indien een persoon eigenaar is van een roerende zaak, kan hij er in beginsel mee doen wat hij wil. De eigenaar kan het goed bijvoorbeeld gebruiken, verkopen of vernielen...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vermenging
Geen exacte overeenkomst gevonden.