Zoek op

vermogen

financiële zaken: Wordt gebruikt in de zin van geld/kapitaal: een persoon bezit vermogen, een onderneming trekt vermogen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vermogen

vermogen

het vermogen zelfst.naamw.Uitspraak:   [vərˈmoxə(n)] Verbuigingen:   vermogen|s (meerv.) 1) bezittingen Voorbeeld:   `Zijn vermogen wordt geschat op meer dan vijf miljoen euro.`Synoniem:   rijkdom 2) dat wat iemand of iets kan
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/vermogen

vermogen

In de natuurkunde en techniek de hoeveelheid energie die per tijdseenheid geleverd wordt. Werd vroeger vaak in paardenkracht (pk) uitgedrukt, maar tegenwoordig in watt of kilowatt (kW); 1 pk = 0,746 kW. De watt past in het internationale stelsel van eenheden, het SI-stelsel. Aangezien de eenheid van energie daarin de joule is, is een watt dus een j...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

VERMOGEN

1) Aanleg 2) Aanzienlijk kapitaal 3) Abiliteit 4) Begaafdheid 5) Bezit 6) Bezit verwerven 7) Bezitting 8) Boedel 9) Capaciteit 10) De geluksgodin 11) De kracht hebben tot 12) De macht hebben 13) Eigendom 14) Energie 15) Faculteit 16) Fortuin 17) Gave 18) Geld 19) Gelden 20) Geldmiddelen 21) Goed 22) Het in staat zijn 23) Invloed 24) Kapaciteit 25) ...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERMOGEN/1

Vermogen

Het elektrische vermogen is het product van de stroom in Ampere en de spanning in Volt. De eenheid is de Watt.
Het elektrisch vermogen kan direct omgerekend worden naar het mechanisch vermogen: 1 Watt = 1 Nm-sec. (Newton-meter per seconde)
Bij wisselstroom-spanning moeten we ook rek...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

vermogen

macht, kracht
Jaar van herkomst: 1291-1292 (VMNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vermogen

Definitie: Het vermogen van een apparaat is de energie die dat apparaat per seconde omzet.
Het symbool van vermogen is P (van Power).
De eenheid van vermogen is watt afkorting W.
Onthoud: 1 Watt = 1 Joule per seconde 1 W = 1 J-s
1 Joule = 1 Watt maal seconde 1 J = 1 Ws
Gevonden op http://www.digischool.nl/na/site05/themas/energie/energie_begrip.html

Vermogen

Onder vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te financieren, bij particulieren het totaal van de bezittingen. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/vermogen.htm

vermogen

macht; rijkdom (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vermogen

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen. Het is het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vermogen

Vermogen

Het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van kapitaal). Het eigen vermogen in een niet-commerciële organisatie (Kameraalstijl). De persoonlijke financiële middelen waar iem...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

vermogen

kracht om iets te doen vb: deze auto heeft een vermogen van 20 pk Synoniemen: macht capaciteit potentie
het hebben van veel geld en bezittingen vb: zijn vermogen is de laatste jaren alleen maar gegroeid Synoniem: rijkdom
intellectuele begaafdheid vb: mensen hebben het vermogen om te denken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vermogen

Vermogen

De ‘kracht’ die een zonnepaneel levert. Het (nominale) vermogen wordt berekend door de (nominale)stroom te vermenigvuldigen met de (nominale) spanning.
Gevonden op http://www.slimsolarsystems.nl/Portals/0/PDF/Begrippenlijst-Zonnepanelen.pd

vermogen

is het verschil tussen bezittingen en schulden. Bijvoorbeeld voor huiseigenaren vormt het verschil tussen de marktprijs van de woning en de hypotheek een belangrijk deel van het vermogen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

vermogen

is het verschil tussen bezittingen en schulden. Bijvoorbeeld voor huiseigenaren vormt het verschil tussen de marktprijs van de woning en de hypotheek een belangrijk deel van het vermogen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

vermogen

•een kapitaal aan geld. •de kwaliteiten om iets te kunnen doen.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/vermogen

Vermogen

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament worden nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken....
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/vermogen/

Vermogen

(1) 1) Het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van kapitaal).
2) Het eigen vermogen in een niet-commercile organisatie (Kameraalstijl).
3) De persoonlijke financile middelen waa...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Vermogen

(2) Voor de financiering van de onderneming aangewende geldmiddelen, hetzij eigen middelen (eigen vermogen), hetzij geleende middelen (vreemd vermogen). Het geheel van de verschillende vermogensbestanddelen noemt men de financieringsstructuur. Zie ook `Balans`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Vermogen

Energie (productie) per tijdseenheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10571

vermogen

Energie(productie) per tijdseenheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Vermogen

Boedel.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.