Zoek op

aanleg

gerechtelijk recht: niveau binnen de hiërarchie van de rechtbanken waarop een zaak in zijn geheel en ten gronde wordt beslecht. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanleg

aanleg

procesrecht: Instantie, bijv. in eerste ~ i.t.t. de behandeling in hoger beroep. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanleg

aanleg

de aanleg zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈanlɛx] 1) keer dat iets wordt aangelegd Voorbeeld:   `de aanleg van een spoorweg`Synoniem:   bouw 2) aangeboren geschiktheid (voor iets) Voorbeeld:   `aanleg voor wiskunde hebben`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanleg

AANLEG

1) Aangeboren 2) Aangeboren gave 3) Aangeboren geschiktheid 4) Aard 5) Begaafdheid 6) Bekwaamheid 7) Bouw 8) Capaciteit 9) Constitutie 10) Constructie 11) Deel van een gebouw 12) Dispositie 13) Gave 14) Geldmiddelen 15) Geneigdheid 16) Geschiktheid 17) Handigheid 18) Ingenium 19) Inplanting 20) Karakter 21) Kiem 22) Knobbel 23) Kundigheid 24) Natuu...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANLEG/1

aanleg

•het aanleggen. •plantsoen •geneigdheid, talent. •instantie
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanleg

Aanleg

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] ontwerp, schets, plan; doel; bedoeling; natuurlijke geschiktheid; - hebben tot; [in het rechtswezen, bij de rechtsbedeeling] ) regtbank van eersten - of eerste instantie, regtbank van wier uitspraak hooger beroep toegelaten is.
~GEN, [bedrijvend werkwoord] ow. [gelijkvloeiend] en [onre...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Aanleg

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 een muur van 4 steen aanleg: die beneden 4 steen dik is.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Aanleg

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 binnenaanleg, buitenaanleg, aanleg van een rechtstreeksche aansluiting. De gemiddelde kosten van aanleg zijn ... per mijl enkel (dubbel)draad.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Aanleg

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Aanleg``] 1o. van eene helling of van een talud noemt men de horizontale regthoekszijde, in den regthoekigen driehoek, welke in het profiel door die lijn, met de hoogte der borstwering en de helling zelve gevormd wordt. Men zegt dat eene helling eenen aanleg heeft van 1 op 1, als de aanleg ge...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

aanleg

(aanlegplaats, aanleg, ligplaats) plaats waar voorzieningen om schepen aan af te meren aangebracht zijn. (De term aanleg wordt tegenwoordig bijna alleen in de opschriften 'geen aanleg' en 'verboden aanleg' gebruikt.) Verwant: wachtplaats
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=a

aanleg

ander, een beetje verouderd, woord voor aanlegplaats
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=a

aanleg

Def.: een maatregel die uitgevoerd wordt om een nieuw object te creëren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

aanleg

Def.: werksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van be­staande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). Toelichting: Voorbeelden: MIT-SNIP-projecten, waterbodemsanering...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

aanleg

bouw, begaafdheid, vatbaarheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aanleg

aanleg

De inrichting op een drukpers of afwerkingmachine, die er voor zorgt dar de drukvellen (of blanco papier) zijdelings steeds exact dezelfde positie hebben (worden aangelegd), zodat er sluitend gedrukt kan worden. De vellen worden in de registerpositie gebracht. Daarnaast kan ook het te drukken vel papier een aanleg krijgen. Hierdoor wordt de stand v...
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/aanleg

aanleg

aangeboren handigheid of geschiktheid voor iets vb: Joop heeft aanleg voor wiskunde Synoniemen: talent begaafdheid Tegenstellingen: gebrek handicap mankement euvel fout [2]
het maken of bouwen van iets vb: wie betaalt de aanleg van die nieuwe weg?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanleg

Aanleg

De rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt. De rechtbank is de eerste aanleg, het gerechtshof de tweede aanleg oftewel de hoger-beroepsinstantie.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.