Zoek op

Victualiën

Mondvoorraad of proviand. Eten en drinken. Zie ook parlevinker, katschip en zeemansvoeding in vroeger eeuwen. Verder een victualiënlijst uit 1695 voor een tocht van een jaar en een overzicht van de "lijftocht" op een oorlogsschip voor een maand, ieder uitgaande van een equipage van 100 man...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipv.htm#victualien

Victualiën

Let op: Spelling van 1858 Victaliën, levensmiddelen, eetwaren. Victus et amictus, Lat., kost en kleederen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

victualiën

(victualiën, scheepsvictualiën,) mondvoorraad, eten en drinken. Term uit de zeevaart, behalve in bedrijfsnamen, in de binnenvaart weinig gebruikt. Oorspronkelijk in de algemene betekenis van leeftocht voor onder weg (Sinds ca. 1528). Later uitsluitend nog in gebruik als proviand voor schepen
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver
Geen exacte overeenkomst gevonden.