Zoek op

vonnis

burgerlijk procesrecht: beslissing van een rechtbank. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=vonnis

vonnis

burgerlijk procesrecht: op schrift gestelde, gemotiveerde en bindende uitspraak van de rechtbank of kantonrechter in een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vonnis

vonnis

het vonnis zelfst.naamw.Uitspraak:   ['vɔnɪs] Verbuigingen:   vonnis|sen (meerv.) uitspraak van de rechter waarin hij de straf bekendmaakt juridisch Voorbeelden:   `Het vonnis luidde: twee jaar gevangenisstraf.`, `doodvonnis`Synoniem:   uitspraa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vonnis

vonnis

Uitspraak van de rechter waarin iemand schuldig wordt bevonden en waarin een straf of maatregel wordt opgelegd. Zie ook vrijspraak.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/vonnis

VONNIS

1) Arrest 2) Beslissing 3) Betekening 4) Condemnatie 5) Deel van een rechtbank 6) Doem 7) Eindoordeel 8) Gerechtelijke uitspraak 9) Gewijsde 10) Inflictie 11) Judicium 12) Juridische beslissing 13) Oordeel 14) Oordeelvelling 15) Rechterlijke beslissing 16) Rechterlijke uitspraak 17) Rechtskundige term 18) Rechtspraak 19) Rechtsterm 20) Sententie 21...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VONNIS/1

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter. Meer specifiek van een lagere rechter, die verbonden is aan een rechtbank. In Nederland geldt dat sinds in 2002 de kantongerechten bij de rechtbanken zijn ondergebracht en daarin de sector kanton vormen, dat het daarbij ook gaat om uitspraken van de kantonrechter. Er bestaan verschillende soorten vonni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vonnis

vonnis

•is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vonnis

Vonnis

Gemotiveerde bindende uitspraak van de rechter in een voor hem gevoerd rechtsgeding.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=778

Vonnis

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-sen), uitspraak, beslissing [inzonderheid] in regten).
~SEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik vonnisde, heb gevonnisd), een vonnis uitspreken (over).
~VELLER, m. (-s),
~VELSTER, v. (-s).
~VELLING,
~WIJZING, v. (-en) geregtelijke uitspraak.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm

vonnis

rechterlijke uitspraak
Jaar van herkomst: 1237 (CG I 1, 30 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Vonnis

Uitspraak door kantongerecht of rechtbank
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Vonnis

Uitspraak door de rechtbank.
Beschikking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Vonnis

Uitspraak van de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank. Zie ook Arrest.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Vonnis

Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding. Zie ook: Beschikking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Vonnis

Het vonnis is de uitspraak van de rechter na een dagvaardingsprocedure. In verschillende rechtsgebieden vangt een juridisch geschil aan met een dagvaarding. Een voorbeeld is een strafrechtelijke procedure waarbij de officier van justitie besluit een verdachte te dagvaarden. In beginsel doet de rechtbank in een strafrechtelijke procedure twee weken ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vonnis

vonnis

gerechtelijke uitspraak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vonnis

vonnis

uitspraak van een rechter over schuld en straf vb: volgens het vonnis moet hij de gevangenis in
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vonnis

Vonnis

Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Vonnis

Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding. Zie ook: Beschikking
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter. Meer specifiek van een lagere rechter, die verbonden is aan een rechtbank. In Nederland geldt dat sinds 2002 de kantongerechten bij de rechtbanken zijn ondergebracht en daarin de sector kanton vormen, dat het daarbij ook gaat om uitspraken van de kantonrechter. Er bestaan verschillende soorten vonnissen...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vonnis

Een beschikking door een gerecht, waarop hoger beroep mogelijk is.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Vonnis

[Maatschappijleer] het oordeel van de rechter(s) of de verdachte schuldig is, en zo ja, welke straf wordt opgelegd
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/

vonnis

[Maatschappijwetenschappen] nadat de rechter het onderzoek heeft afgesloten doet hij uitspraak
Gevonden op https://quizlet.com/12844144/cr-hoofdstuk-6-rechterlijke-en-uitvoerende-mac

Vonnis

Het vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Een vonnis heb je (meestal) nodig als je iets wilt afdwingen. Bijvoorbeeld schadevergoeding als de gekochte woning achteraf gebreken vertoont of het vernietigen (ongedaan maken) van hu...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/vonnis/
Geen exacte overeenkomst gevonden.