Zoek op

vraagcurve

markten en prijzen: geeft grafisch het verband tussen de prijs en de daarbij gevraagde hoeveelheid van een goed. Deze curve ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vraagcurve

Vraagcurve

De vraaglijn wordt ook wel prijsvraaglijn, vraagcurve of prijsvraagcurve genoemd. Deze vraaglijn geeft de vraag naar goederen en diensten weer bij verschillende prijzen. De vraaglijn komt tot stand door een een wiskundige berekening (vraagvergelijking).
Gevonden op https://www.finler.nl/vraagcurve/

Vraagcurve

In de economie is de vraagcurve of prijsafzetcurve een grafiek die de relatie afbeeldt tussen diverse prijzen van een bepaald goed en de hoeveelheid van dat goed die een afnemer bij elk van die prijzen bereid zou zijn aan te schaffen. Het gaat hierbij dus niet om de hoeveelheid die een afnemer bij een bepaalde prijs daadwerkelijk aanschaft, maar o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vraagcurve

Vraagcurve

(1) Grafische voorstelling van de vraagfunctie. De grafische voorstelling van de relatie tussen de gevraagde prijs (Y-as) en de gevraagde hoeveelheid (X-as). Doorgaans negatief verband. Bij prijsstijging daalt de gevraagde hoeveelheid.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vraagcurve

(2) Vraagcurve die de alternatieve combinaties van p en q aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal geven (op hetzelfde moment). We kunnen dus kiezen uit meer alt...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.