Zoek op

Workflow

Het beschreven proces van behandeling van documenten, dat automatisch of semi-automatisch kan verlopen. Zie ook DBS.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10325

Workflow

Workflow heeft betrekking op de content life cycle creatie, publicatie en archivering. In een typische CMS workflow worden de rollen en rechten van deelnemers aan publicatieproces (redacteuren, eindredacteuren, vormgevers, programmeurs) vastgelegd. In de workflow is vastgelegd wie wat in welk stadium mag doen. Vaak wordt middels e-mail een notifica...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10678

Workflow

An orchestrated and repeatable pattern of business activity enabled by the systematic organization of resources into processes that transform materials, provide services, or process information.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Workflow

Een workflow of werkstroom is de logische volgorde van activiteiten die moeten worden uitgevoerd om een van te voren gedefinieerde uitkomst te verkrijgen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Workflow

The automation of procedures or workflows where documents, information or tasks are passed from one participant to another in a way that is governed by rules or procedure.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.