Zoek op

Rechtsbron

De term rechtsbron wordt in de rechtswetenschap gebruikt voor de bron waaruit het geldend recht gekend kan worden. In de continentale traditie geldt de wet als belangrijkste rechtsbron. In de anglosaksische traditie is juist de casuïstiek de belangrijkste rechtsbron. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen formele en materiële rechtsbronnen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsbron

rechtsbron

In een rechtsbron kun je terugvinden welke regels gelden. Belangrijke rechtsbronnen zijn: het verdrag, de wet en de jurisprudentie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679
Geen exacte overeenkomst gevonden.