Zoek op

ZINGEVING

1) Doel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZINGEVING/1

Zingeving

Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. Het woord zelf suggereert dat dit een actief proces is, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zingeving

Zingeving

Zingeving is de behoefte dat wat we doen in het leven een waarde heeft.
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Zingeving

Zingeving

Zin of onzin, wat is jouw mening? Levensbeschouwing is nuttig voor mensen. Een levensbeschouwing voorziet in een aantal wezenlijke menselijke behoeften zoals: zingeving, structuur en veiligheid in het leven, steun en troost in moeilijke tijden en de behoefte aan inspiratie voor het praktisch handelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

zingeving

het zoeken naar de betekenis, het doel, het nut van het leven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Zingeving

Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er de behoefte aan zingeving. Volgens de Piramide van Maslov zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, waarna er behoefte bestaat aan sociale contacten en zingeving. Spiritualiteit is een ander woord voor zingeving. Het begrip zingeving verschilt per cultuur. In het...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/Z/zingeving_519/
Geen exacte overeenkomst gevonden.