Zoek op

zonneboiler

Directe verwarming van drinkwater door zonnewarmte voor huishoudelijk gebruik.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/zonneboiler

zonneboiler

zonneboiler zelfst.naamw. groot vat waarin water dat (in de collector) werd verwarmd door zonne-energie wordt opgeslagen Bron: Wikiwoordenboek - zonneboiler. SpellingCorrect gespeld: 'zonneboiler' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zonneboiler

ZONNEBOILER

1) Warmwaterapparaat op zonne-energie 2) Waterverwarmingstoestel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZONNEBOILER/1

Zonneboiler

Een zonneboiler is de aanduiding voor het systeem van een warmwaterboiler tezamen met een zonnecollector. Deze zonnecollector zet hoofdzakelijk de elektromagnetische straling van het zichtbare licht van de zon direct om in warmte. Het is dus geen zonnepaneel of PV-paneel. ==Werking== Het principe van een zonneboiler is eenvoudig: als een tuinslang...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonneboiler

Zonneboiler

Een zonneboilersysteem zorgt ervoor dat het maken van warm tapwater minder energie kost. Er zijn systemen die tevens bijdragen aan de ruimteverwarming, bijvoorbeeld in combinatie met een lage-temperatuur afgifte systeem (
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

Zonneboiler

installatie waarmee met behulp van zonlicht water wordt verwarmd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10222

Zonneboiler

Een boiler is een voorraadvat voor water, waarin het water verwarmd wordt. Met een boiler kunt u het water voor kraan, bad of douche verwarmen. Dat gebeurt meestal met gas. Een zonneboiler heeft een zonnecollector, die er voor zorgt dat het water direct door zonlicht verwarmd wordt. Is er te weinig zon om het water helemaal te verwarmen, dan wordt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Zonneboiler

Een boiler is een voorraadvat voor water, waarin het water verwarmd wordt. Met een boiler kunt u het water voor kraan, bad of douche verwarmen. Dat gebeurt meestal met gas. Een zonneboiler heeft een zonnecollector, die er voor zorgt dat het water direct door zonlicht verwarmd wordt. Is er te weinig zon om het water helemaal te verwarmen, dan wordt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11022

Zonneboiler

Toestel voor warmwatervoorziening met een opslagreservoir, dat gebruik maakt van zonne-energie voor de opwarming van water.
Gevonden op http://www.energiewereld.nl/woordenlijst/

Zonneboiler

Systeem om water te verwarmen met behulp van de warmte van de zon. Doorgaans bestaat een zonneboiler uit een zonnecollector die de warmte opvangt, een transportvloeistof die de warmte doorgeeft en een boilervat waarin het warme water bewaard wordt voor gebruik.
Gevonden op http://www.slimsolarsystems.nl/Portals/0/PDF/Begrippenlijst-Zonnepanelen.pd

Zonneboiler

Een verwarmingsinstallatie waarmee er met behulp van zonlicht water wordt verwarmd. Een soort van verwarming op zonne-energie.
Gevonden op http://www.vloerverwarminginfo.nl/verklarende-woordenlijst

Zonneboiler

Zonneboilers zijn dus geen zonnepanelen! Een zonneboiler of zonnecollector gebruikt zonlicht om water warm te maken. Een zonneboiler is een buizensysteem gevuld met water dat op het dak van een huis geplaatst wordt. Het water in een voorraadvat wordt daarmee verwarmd. Als het water niet warm genoeg is kan het worden naverwarmd. Dat gebeurt meesta.....
Gevonden op https://solar-box.nl/uitleg/onderdelen-en-begrippen-zonnepanelen/abc-begrip
Geen exacte overeenkomst gevonden.