Zoek op

zoutwinning

In ons land vindt het winnen van zout plaats in Oost Nederland en betreft geologische afzettingen uit het Perm en het Trias (ijstijdperiode na het Perm). In West Nederland werd zout uit veen gewonnen dat overstroomd was met zeewater. Dit werd darinckdelven of selnering genoemd. Het veen werd verbrand en het zout bleef over. Hierdoor zijn vroeger gr...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/zoutwinning

zoutwinning

het produceeren, het vervaardigen van zout als handeling of als bedrijf; het winnen van zout
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/zoutwinning

Zoutwinning

Zoutwinning is het winnen van zouten, met name keukenzout. Dit gebeurt op plekken waar zout van nature voorkomt. Na de winning moet het zout meestal nog gezuiverd worden. Het klaarmaken voor dit zuiveren is ook een deel van de zoutwinning. Er bestaan wereldwijd drie zoutwinningsmethoden: winning uit de bodem (bijvoorbeeld de zoutmijnen waar steenz...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutwinning

Zoutwinning

Let op: Spelling van 1914 Het keukenzout, chloornatrium, Na Cl, komt in de natuur voor in vasten toestand af opgelost in water. Inrichtingen om het zout uit zeewater af te zonderen vindt men op vele kusten, tot 48° N.B. in Spanje, Portugal, Oostenrijk (Dalmatië); men noemt ze marais salants en Salzgärten. In Oost-Indië kunnen als voorbee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.