Zoek op

zoutmijn

zoutmijn zelfst.naamw. een mijn of open groeve waar zout gewonnen wordt. Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zoutmijn' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met zoutmijn: zoutmijnen 5...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zoutmijn

zoutmijn

mijn waar men steenzout ontgint, als grondstof voor zout in zijn uiteenlopende toepassingen zoals consumptiezout, strooizout enz.; mijn waar zoutafzettingen ontgonnen worden; mijn voor zoutwinning
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/zoutmijn

Zoutmijn

Een zoutmijn is een mijn met als doel het winnen van steenzout en haliet. ==Geschiedenis== In de tijd voor de uitvinding van de verbrandingsmotor en daarmee grote graafmachines, was het winnen van zout een gevaarlijke werkzaamheid. Voor de industriële revolutie was zout een schaars goed, en zoutwinning uit mijnen was vaak arbeid die door slaven o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutmijn

Zoutmijn

In een ondergrondse zoutafzetting gedolven mijn. Een zoutmijn is vanwege de eigenschappen van steenzout --- met name plasticiteit waardoor scheuren dichtvloeien, en het ontbreken van water dat radioactieve stoffen kan transporteren naar de biosfeer --- uitermate geschikt voor definitieve opberging van langlevend radioactief afval. Zie ook Asse.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

zoutmijn

(de ~) mijn waaruit keukenzout gewonnen wordt => saline
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10720
Geen exacte overeenkomst gevonden.