Zoek op

aandelen aan toonder

vennootschapsrecht: aandelen die de naam van de titularis niet vermelden; ieder die houder van de aandelen wordt, kan de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aandelen aan toonder

aandelen aan toonder

(mv.) ondernemingsrecht: aandelen van een naamloze vennootschap, die niet op naam zijn gesteld maar waarbij de houder van het toonderpapier ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aandelen aan toonder (mv.)

aandelen aan toonder

Aandelen waarvan de eigenaar niet geregistreerd is.
De aandelen zijn hierdoor vrij verhandelbaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Aandelen aan toonder

In tegenstelling tot het aandeel op naam vermeldt het aandeel aan toonder niet de naam van de houder en kan het zonder enige procedure worden overgedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Aandelen aan toonder

Dit zijn aandelen die op papier gedrukt zijn. Zij kunnen aan derden doorgegeven worden, met of zonder speciale administratieve procedures. Het bewijs van aandeelhouderschap is belichaamd in de drager, het papier. Dit maakt ze gevoelig voor diefstal en verlies. Tegenwoordig is het leeuwendeel van de aandelen aan toonder opgenomen in een zgn. geautom...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.